Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

Friskolor Sedan 1 november har friskolor med kö möjlighet att ta emot nyanlända i en särskild kvot. Men hittills har endast ett friskoleföretag anmält sitt intresse.

Enligt en ny lag som började gälla den 1 november 2016 kan friskolor med kö ta emot nyanlända i en särskild kvot – något som Friskolornas riksförbund länge har efterfrågat. På så vis kan fristående grund- och förskolor prioritera nyanlända när de tar in nya elever.

Jag trodde att huvudmän för fler skolor skulle vara intresserade av att införa särskild kvot för nyanlända elever.

Totalt har Skolinspektionen – dit varje skola måste anmäla att man avser att ta emot nyanlända i en särskild kvot – fått in totalt 28 anmälningar, varav samtliga från Kunskapsskolan.

– Vi har tidigare bara haft enstaka nyanlända på våra skolor. Men vi tror starkt på att ju fler skolor som tar emot nyanlända, desto bättre kommer vi kunna hantera integrationsutmaningen i vårt land, säger Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan.

 

– Jag trodde att huvudmän för fler skolor skulle vara intresserade av att införa särskild kvot för nyanlända elever. Förhoppningsvis kommer fler att anmäla sitt intresse, säger Christian Bjelke, chef vid tillståndsprövningen på Skolinspektionen.