Miljöpartiet

Gustav Fridolin berättar att Fredrik Reinfeldts uteblivna besked dödar den migrationspolitiska överenskommelsen.

På torsdagen meddelade Miljöpartiet att de är beredda att bryta det migrationspolitiska samarbetet med regeringen om inte Fredrik Reinfeldt samma dag kom med de besked Miljöpartiet efterlyst. När Dagens Arena når Gustav Fridolin på torsdagseftermiddagen har regeringen inte ändrat sig utan i stället sagt på en presskonferens att det Miljöpartiet efterlyser inte är aktuella att genomföra. Därmed är migrationsuppgörelsen att betrakta som död, även om Gustav Fridolin inte vill säga det rakt ut.
– Den bärande punkt som är kvar att genomföra är punkten som handlar om ”särskilt ömmande omständigheter” i lagen. Den bestämmelsen är viktig för människor som levt länge i Sverige med stor osäkerhet och inte fått möjlighet att börja sina liv trots att de har barn som växt upp här, eller är svårt sjuka och inte kan få tillgång till vård i det land de kommer ifrån. Är regeringen beredd att göra en förändring lever överenskommelsen. Är de inte det, då lever den inte.

Ni har sagt att ni vill ha besked i dag. Och det besked Fredrik Reinfeldt gett i dag i DN är ”Jag har tagit min del av ansvaret” och att formuleringarna som skrivits in i överenskommelsen inte lovar det ni påstår. Det är det besked han lämnat.
– Jag tror inte riktigt på att man ska sitta och tolka vad som sägs på presskonferensen. Men det besked vi fått, som var bakgrunden till att vår partistyrelse och riksdagsgrupp sammanträdde i går, är att regeringen inte är beredd att göra några förändringar. Och är det vad som gäller så lever inte samarbetet.

När du säger att det är besked i dag som gäller, med ett så  kort ultimatum, innebär inte det att ni flyttar fram positionerna rätt drastiskt?
– Nej, vad som hänt är att vi haft samtal som pågått mer intensivt i ett par månader om den här punkten i överenskommelsen. I går fick vi besked från justitiedepartementet om att det inte kommer att bli några förändringar.

Är det också så att den kritik ni fått, för formuleringarna i ramöverenskommelsen om att det tvångsvisa avvisandet ska effektiviseras och öka, lett till att ni skärper tonen mot regeringen?
– Nej, men självklart har det som hänt de senaste månaderna, framför allt lanseringen av en moderat arbetsgrupp som ska hitta förslag för att gå i motsatt riktning mot det som överenskommelsen bygger på – att möta främlingsfientligheten med mer öppenhet – inneburit en allvarlig törn i förtroendet. Jag har också hört Tobias Billström använda överenskommelsen med oss för att försvara beslut som gått i motsatt riktning och som regeringen tagit helt utan att informera oss eller låtit oss vara delaktiga i. Då raseras förtroendet i samarbetet.

Du menar att de försöker få er att ansvara för saker ni inte är beredda att stå för? Och då vill ni att det ska höras utåt?
– Ja. Vi har haft flera kriser i samarbetet. Den senaste handlade om vård och då var Moderaterna tydliga med att de inte ville göra förändringar på den punkten, medan vi var lika tydliga med att vi måste komma framåt. Skillnaden mellan den krisen och den situation som är nu är att Moderaterna dels gjort klart att man vill gå åt ett annat håll. Och dels att man har använt överenskommelsen för att försvara beslut som vi har begärt att få samtala om men som regeringen varit tydliga med ligger utanför samarbetet. Till exempel polisens regleringsbrev.