Migration Det är oansvarigt av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att dra in betygsystemet i asylprocessen. Lärare ska inte behöva göra Migrationsverkets jobb, skriver Meriam Chatty, och Lisa Ericson Hartwig, Feministiskt initiativ.

Nyligen presenterade Miljöpartiet sitt lagförslag “Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå”. Ett förslag där unga mellan 17 – och 25 år som ska eller har börjat gymnasiet ska få uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina gymnasiestudier. Elevens närvaro och betyg ska ligga till grund för migrationsverkets bedömning.

Efter att remisstiden nu är slut står det tydligt att förslaget har en rad allvarliga brister. Migrationsverket pekar på risken för ännu längre handläggningstider, hårdare åldersbedömningar och att fler familjer splittras. Lärar- och skolorganisationerna uttrycker stor oro inför att lärare och rektorer nu ska tvingas delta i beslut om uppehållstillstånd. Enligt lagförslaget krävs aktivt deltagande i utbildningen för att beviljas uppehållstillstånd för fortsatta studier, vilket måste redovisas varje år annars återkallas rätten att stanna i Sverige. Lärarförbundet konstaterar att förslaget utsätter eleverna för ännu större stress om uppehållstillståndet kopplas till studieresultaten.

Feministiskt initiativ är skarpt kritiska till Fridolins förslag som i praktiken innebär att barn måste prestera för att förtjäna sitt uppehälle. Det urholkar barns rättigheter och skapar rättsosäkerhet. Något som dessvärre ligger i linje med regeringens nya asylpolitik, där även anställningsbarhet, jobb och lön avgör vilka rättigheter personen får tillgång till.

Utbildningsministern menar att han lyssnat på de lärare som larmat om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn, och svårigheterna det innebär för lärare att utföra sitt jobb.

Vi vill att uppehållstillstånd ska knytas till skyddsbehov och inte till studieframgångar.

Men vad han i själva verket gör är att öka pressen på barn och unga om uppehållstillstånden hänger på studieresultaten. För att inte tala om stressen det kommer skapa hos alla lärare som nu förväntas göra Migrationsverkets jobb.

Miljöpartiet har tidigare rättfärdigat åtstramningarna i asylpolitiken med att Sverige behöver säkra ett värdigt mottagande. Vad regeringen nu gör är att omöjliggöra detta genom att försätta ensamkommande barn och lärare i en ohållbar situation. MP försöker desperat sätta plåster på såren när den politik de själva har skapat blöder.

Men även om det kommer hjälpa enskilda ungdomar som hellre väljer att stanna än att bli utvisade direkt så får ungdomarna inte den trygghet de egentligen behöver. Dessutom ger det upphov till mer stress hos de ensamkommande barnen som redan idag lider av allvarlig psykisk ohälsa.

Feministiskt initiativ delar kritiken som rörelsen ”Vi står inte ut” uttrycker i sitt remissvar. Vi vill att uppehållstillstånd ska knytas till skyddsbehov och inte till studieframgångar. De barn som kommer drabbas värst är de som har svårt att klara skolan. Kanske för att de aldrig gått i skolan, på grund av posttraumatisk stress eller ohälsa följd av att vara ensam utan sina föräldrar.

Vårt parti vill att uppehållstillstånd ska knytas till skyddsbehov och inte till studieframgångar.

Lärare ska inte behöva ta ansvar för Fridolins flyktingpolitik. Istället för att fatta ett beslut som kan förändra situationen för ensamkommande barn, lägger han nu beslutet att utvisa barnen i knät på lärarkåren. Vad Miljöpartiet har gjort är att skapa ett system där barn behöver prestera för att få skydd och trygghet.

Det är en människosyn vi tar starkt avstånd från.

Om Miljöpartiet verkligen ville hjälpa ensamkommande barn hade de värnat deras skyddsbehov istället för att prioritera makten.

Meriam Chatty, Doktor i statsvetenskap och migrationspolitisk talesperson Feministiskt initiativ Lisa Ericson Hartwig, Barnrättsexpert och politisk sekreterare Feministiskt initiativ