Reportern Fredrik Laurin visar upp ett av de hemligstämplade NSA-dokumenten som Uppdrag Granskning tagit del av.

Trots försäkringar om motsatsen genomför Försvarets Radioanstalt, FRA, dataintrång tillsammans med amerikanska NSA. Ett hundratal sådana intrång har skett i ett samarbete som kallas “Winterlight”, uppger kvällens Uppdrag Granskning.

2008 tillbakavisade FRA-chefen Ingvar Åkesson i riksdagens försvarsutskott att FRA skulle komma att ägna sig åt ”aktiv signalspaning” – mer känt som hackning – i kabelnäten när den nya signalspaningslagen trätt i kraft.

Men Uppdrag Granskning kan i kväll avslöja att FRA har begått dataintrång vid ett hundratal tillfällen tillsammans med amerikanska underrättelsetjänsten NSA i ett samarbete som kallas “Winterlight“.

Uppdrag Granskning har som första svenska nyhetsredaktionen fått ta del av NSA:s dokument om Sverige som läckts av visselblåsaren Edward Snowden. I kvällens program reser SVT-reportrarna Sven Bergman och Fredrik Laurin till Rio de Janeiro för att träffa juristen och advokaten Glenn Greenwald, som i dag ansvarar för de dokument som den före detta NSA-anknutne Snowden tog med sig när han flydde från USA.

Greenwald överlämnar ett krypterat USB-minne innehållande de dokument som rör Sverige till de svenska reportrarna. Dokumenten visar att den svenska underrättelsetjänsten har ett mycket nära samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten, NSA.

Trots Sveriges alliansfrihet har det sedan 1954 funnits formella avtal kring underrättelsearbete med USA. Det senaste avtalet från 2011 – efter att den svenska riksdagen röstade igenom FRA-lagen 2009 – har inneburit en kraftigt ökad utlämning av information till NSA. I dokumenten står det att NSA efterfrågar specifik information från FRA, men att avtalen ska hemligstämplas eftersom de kan skada Sveriges ”politiska neutralitet”.

I förra veckan berättade SVT att Uppdrag Granskning kan avslöja att Sverige bland annat avlyssnar den politiska ledningen i Ryssland och skickar informationen vidare till USA. Varken FRA eller NSA har velat kommentera uppgifterna till SVT.

Men i kväll kan Uppdrag Granskning även berätta att det anordnades en konferens för NSA och FRA i Baltimore mellan den 24 och 26 april i år där toppchefer från de båda myndigheterna deltog. Mötet handlade om att utveckla den bilaterala relationen kring signalspaningsarbetet. Samarbetet kallas “Winterlight” och är en del av Quantum, NSA:s hemliga hackningsprogram, som används till aktiv signalspaning, det vill säga hackning – något som enligt lag är förbjudet i Sverige.

Redan 2011 skickade en anonym FRA-medarbetare ett mejl till svenska riksdagsledamöter och varnade för att FRA:s samarbetspartner är “mycket angelägna om att även FRA ska ägna sig åt aktiv signalspaning”. Källan underströk i mejlet att det därför är “ytterst viktigt att ni parlamentariker bevakar frågan”.

I de hemligstämplade dokument som Uppdrag Granskning nu har tagit del av beskriver NSA “Winterlight” som ett lyckat samarbete med FRA samt den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. Enligt Uppdrag Granskning visar de nya uppgifterna att Sverige deltar i så kallade aktiva avlyssningsattacker. GCHQ har däremot varit osäkra på om de kan delta på grund av att det kan strida mot engelsk lag om dataintrång.

Dokument visar att FRA har deltagit i ett hundratal dataintrång, men vem de har riktat sig mot är okänt. Varken FRA eller NSA har velat kommentera “Winterlight” när Uppdrag Granskning har kontaktat dem.

Andra dokument visar att FRA, som tack för gott samarbete, har fått tillgång till NSA:s verktyg XKeyscore. Enligt Uppdrag Gransknings reporter Fredrik Littorin kan XKeyscore beskrivas som “ett Google för spioner” eftersom det enkelt ger tillgång till trafik från internet och mobiler. Uppdrag Granskning konfronterar i kvällens program FRA:s talesperson Fredrik Wallin om hur och varför de använder spionverktyget – men även på de frågorna duckar myndigheten.