Svenskarna i stort är allt mer generösa till flyktingmottagning, visar den årliga SOM-undersökningen som görs vid Göteborgs universitet. Men Folkpartiets väljarsympatisörer har gått i motsatt riktning. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

42 procent tyckte 2010 att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att Sverige ska ta emot färre flyktingar, en minskning med fyra procentenheter mot året innan. Så låga siffror har aldrig tidigare uppmätts.

Minst negativa är Vänsterpartiets och Miljöpartiets sympatisörer. Bara 24 respektive 19 procent av dem vill minska flyktingmottagandet. Det är också bland dem som motståndet minskat kraftigast under 2000-talet.

Hos Folkpartiets sympatisörer är trenden den motsatta. År 2000 var FP:s sympatisörer de minst negativa till flyktingmottagning. 25 procent uppgav då att de ville ta emot färre flyktingar. Förra året hade den siffran ökat till 41 procent.
–Det är ett bevis på att Folkpartiet har bytt väljarkår, eller åtminstone förändrat den under den här perioden, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det är dock mycket tydligt att det är Sverigedemokraternas sympatisörer som är mest negativa till att ta emot flyktingar. 93 procent av SD-sympatisörerna anser att ett minskat flyktingmottagande är ett ganska eller mycket bra förslag.