Per Ramshorn (SD) och Lena Hallengren (S).

SD stödjer regeringen planer på att tvinga landets kommuner att släppa in privata bolag i äldreomsorgen. Men oppositionen är kritisk.

Regeringens planer på att tvinga landets kommuner att släppa in privata bolag i äldreomsorgen har nu fått politisk majoritet i riksdagen. Sverigedemokraterna har meddelat att man stöder regeringen i frågan. Det rapporterade Sveriges Radio Ekot i dag.

Lagen om valfrihetssystem (lov) är än så länge frivillig för landets kommuner att införa. Men i höstens budgetsproposition aviserade regeringen att lagen kan komma att bli tvingande om ”det visar sig nödvändigt”. Därmed skulle Sveriges kommuner tvingas att låta privata företag etablera sig och konkurrera om att ge vård till äldre.

– Vi tycker att valfriheten att välja utförare är viktig. Socialstyrelsen har ju sagt att det inte finns några skillnader mellan privata och offentliga utförare. Så länge det gäller så tycker vi att man ska kunna välja, säger sverigedemokraten Per Ramshorn som sitter i socialutskottet.

Den rödgröna oppositionen är kritisk till att tvinga kommunerna att införa lov. Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet, säger till Dagens Arena att hon trodde att regeringen skulle tänka om efter höstens skandaler i äldreomsorgen. Hon är förvånad över att Sverigedemokraterna har valt att ansluta sig till regeringens linje:
– Vad gäller SD vet jag faktiskt inte vad jag ska säga. Jag såg att Per Ramshorn använde jämlikhet som ett argument (i intervju med Ekot, reds anm.), men då har man nog en ganska grund förståelse för vad jämlikhet innebär, säger Hallengren.

– Det som framför allt är problematiskt är att lov innebär fri etableringsrätt, alla företag som är intresserade av att verka inom äldrevården får rätt att göra det, oavsett om kommunen tycker att det behövs eller inte.

Per Ramshorn säger att SD gärna skulle vilja se mer statlig styrning på välfärdsområdet. Partiet tycker sig se ökade skillnader mellan olika kommuner och landsting. Ett argument som Lena Hallengren vänder sig emot:
– Kommunen måste själva få bestämma över sin äldreomsorg. Kommunpolitikerna har trots allt gått till val på en viss politik, och ska ansvara för äldreomsorgen i kommunen, säger hon.

Totalt har närmare 170 kommuner infört eller beslutat att införa lov. 27 kommuner har uttryckligen sagt nej. En av dessa kommuner är Oskarshamn. Socialnämndens ordförande Andreas Erlandsson säger att det vore olyckligt om kommunerna tvingas släppa in privata bolag.
– Det är det kommunala självbestämmandet som måste få styra i den här frågan. Jag tycker att det är olyckligt att vi ska tvingas lägga vinster i privata bolag när pengarna borde investeras i verksamheten för att förbättra den.

– Vi har sett skandaler både i det privata och i det offentliga, men i det offentliga finns det helt andra möjligheter att nå ut i massmedia och det kommer snabbare till allmänhetens kännedom.

Artikelförfattare:
Yonna Waltersson
Magnus Åsblad