Om den svenska skolan ska bli bättre måste vinstutdelningar i friskolor begränsas kraftigt. Det föreslår flera forskare i en ny SNS-rapport.

Reglerna för vilka som får starta friskolor måste skärpas, och möjligheten att ta ut vinst ur skolorna begränsas kraftigt. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om den svenska skolan som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har gett ut.

Vinstutdelningarna skapar incitament för att hålla ned kostnaderna i verksamheten. I vissa fall sker det på bekostnad av kvaliteten i skolan, konstaterar forskarna i rapporten.

– Det är ett problem som är väldigt svårt att komma åt utan detaljerad styrning, säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.

Han och Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, samt Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, anser att det behövs en ny myndighet som kan stödja skolan i stället för att bara granska den, som Skolinspektionen gör. Men ett sådant stöd är svårt att förena med vinstutdelningar, konstaterar de i rapporten.

– Att skolor ska kunna få stöd av det offentliga och sedan plocka ut vinst, det blir djupt stötande, säger Jonas Vlachos.

De föreslår också att skolvalet ändras. Friskolorna bör göras lika tillgängliga för alla genom att lotta ut platserna, i stället för dagens system som bygger på kötid.

– Då skulle man slippa att nyanlända i princip inte kan komma in på de skolorna.

Minskad segregation i skolan är det enda sättet att nå en jämn kvalitet, enligt rapporten. Därför bör de kommunala skolorna jobba mot segregation i sin antagning samtidigt som kraven på företag som vill starta friskolor måste bli hårdare.

– Om fristående aktörer kan etablera sig hur som helst så kommer efterfrågan på dem att öka och därmed segregationen, oavsett hur den offentliga skolan arbetar för att motverka, säger Jonas Vlachos.