Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet beslutat att det ska bli enklare för föräldrar med barn i Sverige att få uppehållstillstånd. 

Den som är vårdnadshavare och bor ihop med sitt barn i Sverige ska inte behöva resa utomlands för att söka uppehållstillstånd för att kunna fortsätta leva med sitt barn. Det har alliansregeringen och Miljöpartiet föreslagit i en departementsskrivelse till riksdagen.

– Jag har varit i kontakt med människor som varit tvungna att återvända till sina hemländer för att ansöka om uppehållstillstånd där. Det kommer inte att behöva ske framöver, säger Maria Ferm som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Sveriges Radio.

Förslaget gäller framför allt asylsökande som får barn i Sverige. Tidigare har föräldrarna varit tvungna att återvända till sitt hemland för att söka asyl i Sverige därifrån. Men i framtiden kommer  de att få uppehållstillstånd för att inte behöva separeras från sina barn.

Den nya regeln kommer inte att gälla för illegala flyktingar eller asylsökande som saknar ett pass. Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) är det i dag oklart hur många som i praktiken kommer att beröras av förslaget.

– Men man kan konstatera att mängden människor som kommer till Sverige och som hamnar i sådana här situationer har inte varit alltför stor genom åren, säger Tobias Billström, till SR.