FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind sanktionerade bulvanupplägget mellan KTH och kinesiska CAE för att sälja programvaran Edge. Tidigare har Jan-Olof Lind hävdat att han inte kände till upplägget.

I september avslöjades ett bulvanliknande upplägg mellan FOI, med KTH som mellanhand, och kinesiska CAE, Chinese Aeronautical Establishment. Samarbetet gällde det svenska datasystemet Edge, som kan användas för att vidareutveckla massförstörelsevapen.

När avslöjandet briserade i SVT:s Uppdrag Granskning hävdade FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind att samarbetet med kineserna helt och hållet låg på forskarnivå. Han menade då att det enda han var inblandad i var att underteckna dokument som gav KTH rätt att återlicensering FOI:s program Edge. Att han skulle ha vetskap om eller ha sanktionerat ett bulvanupplägg mellan KTH och Kina slog Jan-Olof Lind ifrån sig.

Nya dokument som SVT:s Uppdrag Granskning fått fram visar på motsatsen, att Jan Olof Lind visst kände till bulvanupplägget, och även sanktionerat det.

Interna mejl mellan personal på FOI och KTH visar att det är FOI som är initiativtagare till upplägget – inte KTH.

I ett mejl framgår det att KTH kan användas som mellanhand i kontakten med kinesiska CAE: ”Nils (FOI:s avdelningschef för ”Försvars och Säkerhetssystem” red anm) trodde inte att det är möjligt att FOI tecknar ett licensavtal direkt med en kinesisk partner men sa själv att man kanske skulle kunna använda KTH som plattform för samarbetet.”

I ett senare mejl från FOI till KTH framgår det att FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind ger klartecken till upplägget med KTH som mellanhand: “I have yesterday together Nils visited our GD and informed him about the plans. It went surprisingly well. He gives us a go-ahead provided that Saab and FM(V) support us”.

Så här kommenterar FOI:s SVT:s nya uppgifter:

”Som tidigare har framförts kan FOI konstatera att forskare vid FOI i det här specifika ärendet fört diskussioner om samarbete och licensiering kring EDGE som inte förts upp till ledningsnivå. Detta inkluderar förslag till formuleringar i en avsiktsförklaring, eller så kallat Letter of Intent (LoI). FOI:s ledning informerades om existensen av detta LoI först under sommaren 2014, liksom att FOI:s medarbetare varit delaktiga i att formulera texten.”