Efter ILO:s kritik – nu kan regeringen tvingas ändra lagen.

Den svenska lagstiftning som kom på plats efter EU-domstolens Lavaldom strider mot internationella konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt. Det konstaterar FN:s arbetsmarknadsorgan ILO som menar att begränsningarna av svenska fackliga organisationers möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal med utländska gästande företag strider mot ILO:s konvention 87.

Nu uppmanar de oberoende juridiska experter som utgör ILO:s expertkommitté den svenska regeringen att ändra lagen.
– Att ILO har underkänt den svenska lagstiftningen som ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet är allvarligt. Det är regeringens ansvar att säkerställa att svensk rätt lever upp till internationella åtaganden. Vi förutsätter att regeringen, i enlighet med ILO:s uppmaning, snarast kallar parterna till samråd för att berätta hur den tänker agera, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom menar att ILO:s underkännande av svensk rätt efter Lavaldomen är ett stort steg mot ändrad lagstiftning.
– Nu har vi svart på vitt att Lavallagstiftningen strider mot internationella konventioner om förenings- och förhandlingsrätt. Och Sverige som land har ratificerat de här konventionerna, så vi är bundna av dem. Sverige måste se till att de uppfylls. ILO har inget sanktionssystem som böter eller så, men om vi ignorerar sånt här blir det lättare för Burma, Colombia, Kina eller någon skurkstat att göra samma sak. Det handlar om att visa att man tar internationella förpliktelser på allvar, säger Samuel Engblom till Dagens Arena.

Han konstaterar också att den parlamentariska kommitté som fått i uppdrag att utreda lex Laval måste ta hänsyn till ILO.
– I direktiven för den parlamentariska utredningen om lex Laval står att man ska beakta Sveriges internationella åtaganden. Då måste det här in. Den förra Lavalutredningen beaktade inte såna här åtaganden, men det måste den nya parlamentariska kommittén göra, säger Samuel Engblom.

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson sitter i den parlamentariska kommitté som utreder lex Laval. Hon menar att kommitténs arbete kommer att påverkas av ILO:s ställningstagande.
– Det måste påverka kommittén. Om det inte gör det krävs det ett tilläggsdirektiv. Jag förväntar mig att ordföranden i kommittén klargör att vi ska ta upp det här perspektivet som finns i kritiken från ILO och jag menar att det ryms inom direktiven, säger hon och fortsätter:
– Jag kommer att ta upp det på nästa sammanträde, den 13 mars.

Ylva Johansson påpekar att ILO-kritiken ligger i linje med precis det som regeringen fått kritik för tidigare.
– Det ILO säger är av stor betydelse och visar att vi kritiker har haft rätt hela tiden när vi sagt att lex Laval går mycket längre än vad EU-rätten kräver.

Vänsterpartiet välkomnade på onsdagen ILO:s ställningstagande och Ali Esbati (V), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) där han begär svar på vad regeringen ska göra för att säkerställa att svensk arbetslagstiftning inte bryter mot internationella konventioner.
– Som det är nu kan människor från andra länder utnyttjas genom sämre arbetsvillkor och lägre lön. Eftersom arbetsmarknaden är rörlig över gränserna i EU måste regeringen också se till att ett så kallat socialt protokoll införs i EU. Det skulle innebära att de grundläggande fackliga rättigheterna, som förhandlings- och konflikträtt men även rätten att teckna kollektivavtal, skyddas. Ett stort ansvar vilar på den borgerliga regeringen att rätta till det, så att det blir ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Esbati i ett pressmeddelande.

ILO slår också fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet. Dessutom konstaterar expertkommittén att fackföreningar inte kan åläggas skadeståndsansvar för strejker skyddade av internationella konventioner.