Foto: Flickr/Socialdemokraterna.

Visstidsanställda är fler än någonsin och allra flest är de inom utbildningssektorn, visar LO:s nya rapport.

LO:s nya rapport  visar att andelen visstidsanställda är högre än på länge. Högst andel visstidsanställda finns inom kultur, hotell och restaurang, men ser man till antalet finns flest visstidsanställda inom utbildningssektorn.

Där är 79.000  visstidsanställda tjänstemän. Det rör sig nästan uteslutande om förskolepedagoger, lärare, gymnasielärare och högskolelärare, skriver SVT.

Både Lärarförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att en stor orsak är att lärarlegitimationsreformen gått för fort.

– Man kan ju inte genomföra en legitimationsreform som kräver behörighet, vilket i sig är bra, och sedan inte ta hand om den behörighetsinsats som krävs, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till SVT.

SKL håller med om att kommunerna inte hunnit fortbilda sina obehöriga lärare och därför inte kunnat erbjuda fast anställning. Utan behörighet, kan en lärare inte sätta betyg till exempel.

– Det handlar ju om lärarlegitimationen, och så länge lärarna inte har en legitimation så kan vi i kommunerna inte fastanställa dem, säger Agneta Jöhnk, som är avdelningschef på SKL till SVT.

Från SKL:s sida anser man att kommunerna inte ska behöva betala för att lärarna ska få sin legitimation.

– Kommunerna tar mycket ansvar men det räcker inte. Och då behöver staten finansiera sina reformer, säger Agneta Jöhnk till SVT.