Ikea måste underteckna ett globalt avtal för att försäkra att företaget ställer sig bakom grundläggande rättigheter. Kravet kommer från den fackliga internationalen, Uni, där bland andra TCO och Unionen är med. Uni menar att Ikea måste garantera att anställda på företaget har rätt att vara medlemmar i facket och har rätt att förhandla om kollektivavtal. Rättigheter som de anställda ska ha utan att facket behöver göra påtryckningar, konstaterar Uni.

I julas skickade det amerikanska fackförbundet IAMAW ut julkort till Ikealedningen med krav på att förhandla med facket. Det efter att företaget vägrat att släppa in facket på en möbelfabrik som ägs av Ikea.

Bland svenska fackliga företrädare råder uppfattningen att Ikea försöker förhala frågan om ett globalt avtal.