Företrädare för LO och TCO är mycket kritiska till de överenskommelser om lagförslag, som fattades under gårdagens informella möte för EU:s finansministrar. Till LO-tidningen säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson bland annat att planerna på att ge EU-kommissionen inflytande över lönebildningen är “helt oacceptabel”. Förslagen kommer härnäst att diskuteras av EU:s regeringschefer, under toppmötet 24-25 mars. För att slutligen bli lag måste förslagen också godkännas av EU-parlamentet.