På måndagen presenterade alliansregeringen en utredning om hur arbetet för att förebygga politisk extremism ska bli effektivare. Rapporten har redan fått kritik från regeringens egna experter bakom utredningen.

På måndagen presenterade demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) tillsammans med utredaren Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, rapporten “Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”. Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram utbildningsmaterial, lämna förslag till fortsatt förebyggande arbete samt att utveckla samarbetet mellan aktörer på lokal nivå.

I söndags gick tre av experterna som deltagit i utredningsarbetet ut med skarp kritik på DN Debatt mot utredningen.

“Det är olyckligt att regeringen föreslås ha en samlad strategi mot all sorts extremism. Orsakerna bakom islamism, höger- respektive vänsterextremism är nämligen i grunden olika”, skriver Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, specialiserad på högerextremism, Daniel Poohl, chefredaktör och vd för Expo och Christer Mattsson, Chef inom socialtjänsten och grundare av toleransprojektet.

“Vi påpekade tidigt att bevekelsegrunderna för dessa tre områden är olika och kompetensbehovet för den som skall arbeta operativt så stort att det är orimligt med en gemensam strategi. Det är dessutom orealistiskt att man kan kompetensutveckla personal för alla tre områden samfällt”, konstaterar de vidare i artikeln.

På regeringens pressträff på måndagen säger Eskil Franck att han är oförstående till kritiken.

– Rapporten föreslår ingen samlad lösning, utan all typ av extremism utgår utifrån sin ideologi och sina förutsättningar. Men det finns några gemensamma drag: våldsbevakande extremism anser sig ofta äga sanningen med stort S. Med den tror man att man kan ta till våld för att få sina syften tillgodosedda, säger Eskil Franck.

Han poängterar också att de tre kritikerna till utredningen har haft en formell möjlighet att framföra sin kritik under utredningsarbetet.

–  Det är lite förvånade att ingen av de tre som skrivit debattartikeln inte har skrivit ett särskilt betänkande inom ramen för utredningen, säger Eskil Franck.

Birgitta Ohlsson har inte själv hunnit läsa rapporten än, men kommenterade kritiken på presskonferensen med att regeringen inte har velat gå i fällan att bara utreda ett slags extremism, men att de självklart ser de särskiljande dragen. Hon förklarade att utredningen nu kommer att läggas på remiss i tre månader.

–  Målet är att vi ska kunna återkomma med förslag inför valet. Det handlar om att få fram en bättre nationell samordning kopplat till handlingsplanen, säger Birgitta Ohlsson.