Heidi Lampinen, påverkanshandläggare på Union to Union. Foto: Håkan Flank

MENSDAGEN Mens är en arbetsmiljöfråga. Och arbetsgivare som har koll på vilken typ av anpassning som kan behövas har mycket att vinna, menar Heidi Lampinen på Union to Union.

Union to Union – LO, TCO och Sacos gemensamma organisation – har  arbetat med mens som en facklig fråga globalt och lokalt på senare år. Främst i utvecklings- och låglöneländer men även i Sverige.

– Det här är en arbetsmiljöfråga i och med att det riskerar att vara ett hinder för menstruerande att sköta sina arbeten och utbilda sig. Det handlar trots allt om 800 miljoner människor som har mens, varje dag, säger Heidi Lampinen, påverkanshandläggare på Union to Union.

Brist på säkra toaletter, mensskydd, rent vatten och en lön som går att leva på gör mensen till ett problem i fattiga länder. Men även i Sverige har fackliga strider bland annat kommit att handla om att få tillgång till toaletter och tillräckligt långa pauser för att hinna byta mensskydd. Generellt sett pratas det mer om mens, men Heidi Lampinen tycker fortfarande det finns områden som kan uppmärksammas mer. Mensrelaterade sjukdomar hör till dem.

– Det är viktigt att vara medveten om att var tionde kvinna drabbas av endometrios, en smärtsam och svårbehandlad sjukdom som sjukvården inte verkar ha tillräcklig kunskap om, säger hon.

Endometrios innebär kort sammanfattat att livmoderslemhinnan spridits, menstruationen flödar bakåt och blod samlas i buken. En sjukdom som ger svåra smärtor i samband med mens. För den som blir så dålig i samband med mens att det inte går att jobba är det viktigt att vara medveten om möjligheten att slippa karensdagen.

– Den som är sjuk ofta kan förlora mycket pengar på karensdagarna. Det går att få ett högriskskydd beviljat av Försäkringskassan för den som är sjuk ofta.

Läs mer: ”Vi måste få veta att mensskydd är säkra”

Det krävs en bekräftad diagnos och ett sjukintyg för att beviljas högriskskydd, som innebär att den som är sjuk slipper avdrag för karensdagen och att arbetsgivaren får ersättning för sjuklönen. Men det finns också ett allmänt högriskskydd som innebär att ingen ska behöva få mer än tio karensdagar under ett år.

Hur mycket menstruationen kan påverka arbetsförmågan visar sig bland annat i en opinionsundersökning som Arbetet låtit genomföra i slutet av 2018, som visar att var femte kvinna någon gång stannat hemma från jobbet på grund av mens. Heidi Lampinen tror att en medveten arbetsgivare som har grundläggande kunskap om hur mycket en anställd kan påverkas är en bra grund för att slippa sjukskrivningar.

– Det handlar om att kunna ha en anpassad arbetssituation med möjlighet att ta pauser för den som behöver, tillgång till smärtlindring och en öppenhet för den som kanske måste vara sjukskriven i samband med mens som gör det mindre skamfyllt att prata om det.

Bra vilorum och tillräckligt många toaletter är viktigt. Det finns också exempel på arbetsgivare som erbjuder mensskydd till sina anställda.

Till de som påverkas negativt under mens vill Lampinen vara tydlig med att arbetet ska anpassas vid behov.

– Var trygg i att din arbetsgivare ska stödja dig i det som påverkar din arbetssituation. Din fackliga organisation ska även den ge dig stöd så att du får den anpassning du behöver för att kunna sköta ditt arbete.