Uniflex vd Jan Bengtsson. Bild: Uniflex

Polisanmälda företaget Uniflex hävdar att de följt de regler som gäller för bemanningsanställda. Det stämmer inte, enligt statens utredare.

Polisanmälda bemanningsföretaget Uniflex menar att de bara följer gängse regelverk när de kräver att företag ska betala flera månadslöner för att få anställa Uniflexpersonal. Det framkommer i ett pressmeddelande som skickats ut till ett stort antal journalister på torsdagseftermiddagen.

Pressmeddelandet skickades ut två timmar efter att Dagens Arena bett om en intervju med Uniflex vd, Jan Bengtsson. I vår intervjuförfrågan bad vi om att få ställa frågor om den aktuella polisanmälningen. Någon intervju fick vi inte förrän efter att pressmeddelandet gick ut.

I pressmeddelandet går att läsa att Uniflex, liksom andra bemanningsföretag, följer den branschpraxis där bemanningsföretaget tar ut ”en skälig” ersättning när en kund vill anställa en person från bemanningsföretaget. Det är alltså enligt Uniflex helt i linje med EU-rätt att kräva flera månadslöner av företag som vill ta över personal.
– Det är anmärkningsvärt att LO väljer att anmäla ett tillvägagångssätt som är allmänt vedertaget och accepterat sedan en lång tid tillbaks och som dessutom EU och Sveriges regerings utredare står bakom, säger Jan Bengtsson i pressmeddelandet.

Men när Dagens Arena ringer till den statliga utredaren, professor Birgitta Nyström, visar det sig att hon är av en annan åsikt än Jan Bengtsson.
– Enligt min mening måste bemanningsföretagen kunna visa att de har haft kostnader för något som inte har med själva uthyrningen av den anställde att göra, eller med själva bytet av arbetsgivare, säger Birgitta Nyström.

– Man får inte ta betalt bara för att ett annat företag ska få rekrytera över den anställde. De kostnader som man får ta betalt för ska vara kopplade till rekrytering eller utbildning.

LO-TCO rättsskydd menar att det i det berörda fallet inte handlar om skäliga kostnader eftersom det är en generell prislista som Uniflex skriver in i avtalet.
– Det är min tolkning också. Det är fullkomligt självklart att om man kan visa att man har haft specifika kostnader då ska man kunna ta betalt för det. Men jag håller helt med vad LO-TCO Rättsskydd säger i det här fallet. Schablonbeloppet måste prövas i varje enskilt fall.

Dagens Arena bestämmer sig för att på nytt försöka nå Uniflex vd Jan Bengtsson. Den här gången svarar han.

Birgitta Nyström, som är statens utredare för bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, säger att bemanningsföretag inte har rätt att ta ut en schablonsumma. De kostnader som får tas ut ska vara kopplade till specifika kostnader. Hur ser du på det?
– Det är väl någon form av teknikalitet, och det får stå för henne. Vi tycker att vi gör rätt, säger Jan Bengtsson.

Men den prislista som ni har satt kan rimligtvis inte spegla kostnaderna i det enskilda fallet?
– Jo, vi har en process under en rekrytering. Vi har en arbetsprocess, vi gör flera hundra intervjuer varje dag, vi har platsannonser och vi betalar månadsavgifter. Det är den kostnad som uppstår.

Så du menar att det i just det specifika fallet som jag skriver om så speglar det den exakta kostnaden i det enskilda fallet?
– Ja, om det är det enskilda fallet så vet jag inte om jag vill kommentera det. Men principen för bemanningsföretag är att vi tar betalt för de kostnader som vi har. Det här är en standardiserad process, säger Jan Bengtsson.

Mikael Färnbo
Yonna Waltersson