tidsväxling Det har pågått många långa diskussioner om fördelarna respektive nackdelarna med att ställa om klockan på hösten och våren. Nu har EU-parlamentet bestämt att växlingen mellan sommartid och vintertid ska nå ett slut. Forskare är oeniga om vad som egentligen är bäst, och vilken statistik man ska titta på.

Ha kvar eller avskaffa sommartid? Det har varit en pågående diskussion sedan det slutgiltiga införandet i Sverige 1980. Under tisdagen beslutades det på EU-nivå att länder har fram till år 2021 på sig att bestämma om man ska ha evig sommartid eller evig vintertid. Då är det slut med att ställa om klockan. Men vad som egentligen är för- och nackdelar med tidsomställningen är lite oklart. Även vilken säsongsklocka vi i Sverige skulle ha mest nytta av är omtvistat.

Dagens Arena listar här de vanligaste argumenten från vardera sida.

För att ställa om klockan två gånger per år:

 • Trafiksäkerheten ökar när det är ljust. Det blir även säkrare för gångtrafikanter.
 • Vi blir mer aktiva under vår och sommar. Det har visat sig att när eftermiddagssolen hänger kvar längre så blir vi mer benägna att gå ut och röra på oss.
 • Bra för ekonomin. Vi sparar in på elkostnader när solljuset ger ljus och värme under en längre period. Det är också bra för turismen då turister är ute längre och shoppar och äter på restauranger.
 • Rån minskar. När det är ljust ute minskar antalet anmälda rån och rånförsök.
 • Hälsosammare. Vi får mer D-vitamin när vi får mer solljus.
 • Vi måste inte göra om våra datum- och tidsinställningar i våra datorer och program om vi har kvar sommar- och vintertid.

Emot att ställa om klockan:

 • Det skadar hälsan. Dagarna efter att vi ställt om till sommartid så ökar olyckor, självmord, och hjärtattacker. Många menar att det beror på att vi förlorat en timmes sömn och kroppen är tröttare än vanligt.
 • Sämre trafiksäkerhet. Tvärt om vad den andra sidan säger hävdar denna sida att trafiksäkerheten minskar. Trötta förare bidrar till en ökad risk för trafikolyckor.
 • Dåligt för ekonomin. När vi är trötta så är vi mindre effektiva och därför jobbar vi sämre.
 • Vi sparar inte alls el. Vi kanske använder mindre artificiellt ljus, men på grund av att vi är så uppkopplade så används lika mycket el ändå. Lika mycket energi går åt oavsett årstid i vårt moderna samhälle.
 • Det blir lättare med tidtabeller. Om vi har samma inställning på klockan året om så behöver man inte anpassa hela Europas tidtabeller för tåg och flyg. Risken för att missa avgången för att man glömt att ställa om klockan skulle försvinna. Man skulle heller inte missa att åka till arbetet eller skolan (Man kan inte skylla på det längre i alla fall)

Men nu när det är bestämt att växlandet mellan sommar- och vintertid är över gäller det att vi bestämmer oss om Sverige ska ha en evig sommartid eller en evig vintertid. Evig sommartid skulle ge längre sommarkvällar, men under vintern skulle det vara väldigt mörkt. Solen skulle inte gå upp före 09 på vissa orter. För länder närmare ekvatorn spelar det inte lika stor roll då de får ungefär lika många soltimmar året om. Men i Sverige skiljer sig årstiderna relativt mycket åt.

Risken för depression ökar också om man får för lite ljus på morgonen. Vissa menar att norra Sverige får ta den smällen, för att de mellersta och södra delarna ska få någon månads förkortat vintermörker. En majoritet av de som svarade på EUs enkät om vilken tid som bör råda i Europa svarade att de vill ha sommartid för evigt. Hur det blir återstår att se.