I dag presenterar EU-kommissionär Cecilia Malmström en rapport om hur korruptionen inom EU ska minska. I den riktas skarp kritik mot de anonyma partibidragen i Sverige.

EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) presenterade på måndagen kommissionens första samlade korruptionsrapport. Den visar att Rumänien, Bulgarien, Italien och Grekland är de länder som har mest omfattande korruptionsproblem i Europa. Framför allt är korruptionen utbredd i byggbranschen och hälsovården.

Många företag känner att de inte kan växa på grund av att korruptionen förhindrar investeringar, och uppemot en fjärdedel av alla offentliga upphandlingar kan vara påverkade av korruption, visar rapporten. Sammanlagt beräknas mutor och maktmissbruk kosta ett tusen miljarder kronor varje år inom EU.

– Korruptionen kostar också EU-medborgarna minst en EU-budget om året, det är mycket pengar vi talar om. Över tusen miljarder kronor, och det är lågt räknat, det är det vi vet. Det är pengar som kunde användas på ett mycket klokare sätt. Det undergräver tilltron till de politiska och demokratiska institutionerna, så det här är ett allvarligt problem, säger Cecilia Malmström till Sveriges Radio.

Även om Sverige pekas ut som ett av de minst korrupta länderna i Europa är EU-kommissionen kritisk mot att Sverige fortfarande inte har stoppat anonyma ekonomiska bidrag till politiska partier. Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge motsatt sig ett transparent system för partidonationer. En lagändring kan vara på gång i april, men det kommer troligtvis fortfarande vara möjligt att donera bidrag under 22 199 kronor anonymt. I Europa är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz som i dag saknar lagstiftning kring partifinansiering.

Cecilia Malmström pekar även på de misstänkta mutskandaler kring Telia Sonera och Göteborgs stad. Malmström säger till SR att hon vill att Sveriges kommuner ska bli öppnare om sina avtal med privata företag.