Personerna på bilden har inget samband med uppgifterna i texten.

Nästa år ska Trafikverket upphandla entreprenörer för bygget av Ostlänken. Enligt verket är jobbskapande sociala krav ”att bakbinda sig”. Det kan ett EU-direktiv och komma att ändra på.

Ostlänken är ett av 2000-talets största infrastrukturprojekt och beräknas kosta 35,5 miljarder kronor. Den upphandling av entreprenörer som Trafikverket påbörjar nästa år är den största på tre decennier.

Byggnads och Seko är oroliga att upphandlingen av Ostlänken kommer att ske på samma sätt som de flesta av Trafikverkets stora projekt: en stor andel utländska entreprenörer, underentreprenörer och bemanningsföretag med utstationerad arbetskraft som har undermåliga arbetsvillkor och en kraftigt begränsad facklig insyn.

Det framkommer i rapporten Ostlänken – upphandling på väg att spåra ur, skriven av frilansjournalisten Peter LeanderArena idés uppdrag.

– Byggprojekt som Citytunneln och Norra länken har lett till stora problem för arbetstagarna. Även om det funnits krav på kollektivavtalsenliga villkor har företagen fuskat, arbetare har inte fått rätt löner, de har skickats hem och flera företag har använt avancerade skatteupplägg som gränsar till brottslighet, säger Peter Leander.

Det finns stark vilja från facken att göra detta projekt på ett bättre sätt. I och med ett nytt EU-direktiv, enligt vilket myndigheter ska ställa sociala krav i upphandling, finns det nu också större möjligheter.

– Medlemsländerna ska ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor, men de kan också avsätta ett antal arbetstillfällen för lärlingar, praktikanter, långtidsarbetslösa och nyanlända, säger Peter Leander.

Detta är självklarheter, enligt civilminister Ardalan Shekarabi, som deltog när rapporten släpptes igår. Då sa han att de 600 miljarder kronor som staten upphandlar för årligen, inte ska gå till social dumpning. Att använda statlig upphandling för att stävja arbetslösheten är också en av de strategier som Socialdemokraterna presenterade under kongressen i helgen.

– Om man lyssnar på politikerna får man en positiv bild. Men när jag intervjuade Trafikverkets inköpschef sa han att de inte vill ställa några jobbskapande sociala krav i upphandlingen av Ostlänken. Att ställa jobbskapande sociala krav är enligt verkets företrädare ”att bakbinda sig”, säger Peter Leander.

Om detta vittnar även den lista över de företag som Trafikverket hittills haft kontakt med. Den domineras av stora multinationella företag vars underentreprenörer haft stora problem. Upphandlingen kommer att genomföras under 2016.

– Vi får se om Trafikverket ändrar inställning, det är inte givet att det kommer att bli bättre men det finns ett nytt tänk och politisk vilja, säger Peter Leander.