Bild: Flickr/ Mikael Miettinen
Bild: Flickr/ Mikael Miettinen

Ett av fyra bostadsbolag i Skåne accepterar inte nyanlända som har etableringsstöd som inkomst. För de som har försörjningsstöd är det annorlunda.

Mer än 25 procent av de kommunala bostadsbolagen i Skåne accepterar inte etableringsstöd som inkomst vid hyra av lägenhet, visar en undersökning av Hem och hyra.

Ersättningen ges till nyanlända för att få en chans att komma in i samhället. Pehr Carlsberg, vd för Svedalahem, ett av bolagen som inte ser ersättningsstöd som giltig hyra säger:

– Vi godkänner försörjningsstöd men etableringsersättning känns inte som en lika stadigvarande inkomst, den ger inte samma garanti.

Etableringsstödet ges upp till max 24 månader. För att ta del av ersättningen ska den nyanlända ägna sig åt att gå på svenskundervisning, socialorientering och att söka jobb, motsvarande heltid. Martin Grander, som är doktorand på Malmö högskola och forskar om allmännyttan, anser att det handlar om diskriminering om man ansluter vissa grupper på det här sättet.

– Allmännyttan har faktiskt som uppdrag att se till att hyresgäster med olika behov får en bostad. Etableringsersättningen får man just för att kunna etablera sig och på sikt få en stadigvarande inkomst, säger han.

Martin Grander menar också att nekandet av vissa typer av inkomster bidrar till att en svart bostadsmarknad öppnas upp, då det inte lämnar människor med några andra val.

Allmännyttan ger kommunala bostadsbolag ett ansvar att förse kommunens invånare med olika bostadsbehov ett utbud av boplatser.

MKB är ett av de bolag i Malmö som ser etableringsersättning som en giltig inkomst att betala hyran med. Kommunikationschef på bolaget, Margareta Söderström håller med resonemanget om att allmännyttan ger dem ett särskilt ansvar för människors boendesituation.

– Vi ska ge möjlighet för människor att komma in på bostadsmarknaden, säger hon.