Fem procent av de heltidsarbetande skulle få full a-kassa om de blev arbetslösa i dag. Det visar nya siffror från TCO.

– A-kassan har urholkats under lång tid och ger inte längre inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Det får allvarliga följder för både enskilda hushåll och för samhällsekonomin, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Endast fem procent av de heltidsarbetande skulle få full ersättning, 80 procent av den tidigare inkomsten, om de blev arbetslösa i dag, det skriver TCO i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet trycker organisationen på att a-kassan måste höjas. TCO har ett förslag på en höjning där inkomsttaket höjs från 18 700 kronor i månaden till 27 500 kronor. Samtidigt vill förbundet inkludera fler i a-kassan. Alla som arbetat i tre månader under en sexmånadersperiod ska ha rätt till en ersättning på max 7000 kronor i månaden. Detta menar förbundet är viktigt eftersom många i dag inte får någon ersättning alls.