Lars Ahnland. Foto: Eva Wernlid
Lars Ahnland. Foto: Eva Wernlid

Sambandet mellan hög arbetslöshet i en kommun och många röster på SD är starkt, visar en ny statistisk analys av valresultatet. Andelen invandrare har däremot inget samband.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetslösheten i en kommun och andelen röster på Sverigedemokraterna. Det visar en ny statistisk regressionsanalys av valresultatet av ekonomen Lars Ahnland, doktorand på Ekonomisk historiska institutionen på Stockholms universitet.
– Mina resultat visar på ett signifikant samband mellan hög arbetslöshet i en kommun och en hög andel röster på Sverigedemokraterna i kommunen. Det har inte funnits siffror som visar det lika svart på vitt tidigare, säger Lars Ahnland.

Lars Ahnlands analys visar också på ett tydligt samband mellan låg andel högskoleutbildade och hög andel SD-röster. Samt ett mindre tydligt samband mellan kommuner med liten befolkning, främst landsbygdskommuner, och SD-röstande.

Däremot visar analysen inget samband mellan andelen invandrare i kommunen och andelen SD-röster.
– En rimlig slutsats är att invandringen i sig inte verkar vara problemet. Problemet är arbetslöshet och att man inte satsar på glesbygden och på människor med låg utbildning, säger han.

Utvecklingen i Sverige följer därmed samma mönster som återfinns i andra europeiska länder där extremhögern har gått fram, till exempel Frankrike och Grekland. Partierna får starkast stöd i fattiga landsändar i globaliseringens bakvatten, med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå.
– Här har arbetslösheten ökat under både borgerliga och Socialdemokratiska regeringar. Under båda styrena har även välfärdssystemen nedmonterats och inkomstklyftorna ökat. Här har människor tappat tron på samhället, säger Lars Ahnland.

Fotnot: Fler resultat av studien hittar du här.