Foto: Män för jämställdhet.

»Det är hög tid att män rannsakar sig själva, sina liv, kompisgäng och ofta homosociala sammanhang«, säger Luis Lineo, ordförande MÄN. 

I kölvattnet av avslöjandet om att den mäktiga filmproducenten Harry Weinstein våldtagit och trakasserat kvinnor fyller nu hashtaggen #metoo sociala medier. Där vittnar kända och okända kvinnor om att män utsatt dem för sexuella trakasserier och/eller övergrepp. Mängden inlägg synliggör med all önskvärd tydlighet hur vanligt det är.

– Det är jättebra att det här samhällsproblemet uppmärksammas. När så många går ut och berättar ger det en förståelse för omfattningen, men också för djupet när det kommer från människor man känner. Jag tänker att det är en bra start, säger Luis Lineo, ordförande för MÄN.

Feministisk kamp på sociala medier är effektiv när det kommer till att synliggöra magnituden av problematiken. Men kampen drivs fortfarande av och på initiativ av kvinnor. Och perspektivet behöver flyttas från offer till förövare. I dagar möttes #metoo i bästa fall med mäns medlidande. Men i dag har hashtaggen #Ididit börjat synas i flödena. Där berättar män om att, och vissa om när och hur, de gått över gränsen.

– Vi måste tänka, lyssna och förstå omfattningen i stället för att peka finger. Det är hög tid att män rannsakar sig själva, sina liv, kompisgäng och ofta homosociala sammanhang. Men en sådan här reaktion är bara en liten del av processen, säger Luis Lineo.

För att jobba långsiktigt och förebyggande med mäns våld mot kvinnor krävs att man inte stannar vid offer-förövare-retoriken.

– Både kvinnor och män behöver också börja se sig själva som möjliga våldsförebyggare. Vi kan förändra kulturen, exempelvis genom att uppmärksamma sexistiska eller kvinnoförnedrande skämt. Forskning visar att om 80-90 procent skrattade åt ett skämt, tyckte lika många att det inte var kul. Det är jobbigt att vara den som förstör stämningen men det är viktigt att sätta ner foten och säga att det inte är lämpligt, säger Luis Lineo.