FOTO: THen Moy/flickr

#METOO 4627 kvinnor i byggnadsbranschen har skrivit under uppropet #sistaspikenikistan. Cirka 200 kvinnor vittnar om trakasserier och övergrepp som skett ibland helt öppet på arbetsplatserna. Samtidigt berättar universitetsanställda att kvinnor lämnar sina jobb medan förövare får fortsätta.

Vittnesmål om kollegor som tar sig friheter, skämt som skapar rädsla och rena övergrepp. Sexuella trakasserier,  sexism har förekommit alldeles för länge, skriver 4627 kvinnor inom byggbranschen i uppropet #Sistaspikenikistan.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm reagerar kraftigt på vittnesmålen. Inom facket har man sedan länge känt till trakasserierna och många kvinnor har lämnat branschen på grund av arbetsklimatet, berättar Johan Lindholm för Aftonbladet. För att komma till rätta med problemen driver Byggnads sedan 2014 utbildningskampanjen Stoppa machokulturen.

I helgen publicerades en ytterligare upprop mot sexuella trakasserier. 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan har skrivit under uppropet #vardeljus. De vittnar om kränkningar, trakasserier och våldtäkter.

Ärkebiskop Antje Jackelén har själv undertecknat uppropet.

– Jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker. Samtidigt har jag som ärkebiskop ett ansvar för att vi reagerar och förändrar, skriver hon i ett pressmeddelande.

Under uppropet #larmetgår vittnar kvinnor om sexism, nedvärderande språk och sexuella trakasserier inom räddningstjänsten. Det finns en jargong som bjuder in till övertramp. Men också regelrätta trakasserier och sexuella övergrepp, skriver kvinnorna bakom i uppropet.

Vittnesmålen visar också att många som bett sin chefer om hjälp har tystats ner och ”glömts bort” av ansvariga.

Under parollen #akademiuppropet protesterar kvinnor mot övergrepp och trakasserier inom universitetsvärlden. Kvinnor tvingas överge sina karriärer medan förövare tillåts fortsätta, skriver de i Svenska Dagbladet.