Carl-Johan Friman
Anders Borg. Foto:Carl-Johan Friman

På onsdagsmorgonen presenterade alliansregeringen sitt förslag till budget för 2014. De ekonomiska framtidsutsikterna är dystra. Regeringen spår att arbetslösheten inte kommer att minska förrän i slutet av 2015.

I den budgetproposition som Anders Borg i dag presenterar för riksdagen finns regeringens prognos för ekonomins utveckling samt förslag för hur de vill använda statens finanser. Den globala lågkonjunkturen beskrivs som orsaken till att Sveriges tillväxt väntas bli låg, för att gradvis växa under nästa mandatperiod. Först 2017 beräknas arbetslösheten hamna under sju procent.
– Vi har en mycket svag utveckling internationellt och vi behöver stötta tillväxten i svensk ekonomi för att skydda jobben – och det gör vi genom jobben, säger Anders Borg i en kommentar till budgeten på onsdagen.

Även underskottet i statens finanser väntas växa under de kommande åren. Inte förrän i slutet av nästa mandatperiod tror regeringen att Sverige kommer att gå med 1 procent plus igen. Det kan jämföras med de tre procent av BNP som de statliga finanserna gick plus med när Fredrik Reinfeldt efterträdde Göran Persson 2006.

I en kommentar på regeringens hemsida säger Anders Borg att Sverige ändå står sig starkt jämfört med resten av världen.
– Sverige har starkare finanser än nästan alla andra länder. Vi kommer snabbare tillbaka till balans och överskott än nästan alla de andra länderna, säger Anders Borg.

För att få fart på de ekonomiska hjulen vill regeringen satsa på den privata konsumtionen. Ett femte jobbskatteavdrag är ett steg i den riktningen. Men sänkning av skatten för pensionärer och en höjning av det särskilda bostadsbidraget för föräldrar med barn är också satsningar för att stärka hushållens ekonomi, enligt regeringen. Sammanlagt anser regeringen att det finns ett reformutrymme på 24 miljarder kronor.
– Lägre skatt för pensionärer och höjda bostadsbidrag gör att sammanhållningen förbättras. Men ytterst handlar det om jobben, därför prioriterar vi att stärka sysselsättningen, säger Anders Borg.

Läs hela budgeten här: Budget 2014