Nyhet Utländska pojkar riskerar att dömas på vagare grunder i domstol. Det visar en ny experimentell studie från Stockholms universitet.  

Forskningen visar att nämndemän i domstolar dömer partiskt, en slutsats som har fått stor uppmärksamhet. Katrin Lainpelto, docent i processrätt, som tillsammans med biträdande juristen Ramil Bisso genomfört studien menar att resultaten var väntade.

– Mot bakgrund av den samhällsdebatt som förts kring just gruppen nyanlända ungdomar var resultaten i sig väntade. Att resultaten skulle bli så tydliga var däremot mer oväntat, svarar Katrin Lainpelto och Ramil Bisso i ett mejl.

Studien visade att nämndemän och domare dömer utländska pojkar på vagare grunder än svenska när de står åtalade för sexuella ofredanden. Bakgrunden till studien var att det råder en tid av social oro kring gruppen nyanlända ungdomar.

– Frågan är stor och komplex men vi kan tydligt se att ungdomen med utländsk bakgrund bedöms vara mindre trovärdig och att uppgifterna som ungdomen lämnar bedöms vara mindre tillförlitliga. Eftersom majoriteten av fallen som rörde ungdomar med utländsk bakgrund byggde på så kallade ord-mot-ord-situationer är det självklart så att trovärdigheten och uppgifternas tillförlitlighet blir en viktig del av bedömningen, skriver de, och fortsätter:

– En annan sak är att majoriteten av fallen som rörde nyanlända ungdomar handlade om påstådda sexuella ofredanden där parterna inte kände varandra sedan tidigare och oftast på offentliga platser. Det fanns bara ett sådant fall som rörde en svensk ungdom. Redan de här omständigheterna kan framkalla antipatier hos bedömaren och bekräftar en stereotyp bild av den idealiska förövaren och det idealiska brottsoffret. Mot bakgrund av den debatt som har förts kring den här gruppen ungdomar kan det från rättsväsendets sida handla om ett statuerande av exempel.

Oron som sprids har skapat en stereotyp av vem som är en förövare. Men stereotyper och fördomar skapas enligt Lainpelto och Bisso i det undermedvetna, därför kan det vara svårt att åtgärda problemen som studien pekar på.

– Om man tar till sig resultaten eller om dessa kommer att leda till några förändringar inom rättsväsendet är inte jag rätt person att svara på. Min uppgift som forskare är att peka på problem jag ser. En svårighet med den här frågan är att en påverkan av fördomar eller stereotyper ofta sker utan att bedömaren är medveten om det. Problemet är med andra ord svårt att hantera och komma till rätta med.