Ny lag om bristande tillgänglighet har lett till att anmälningar om diskriminering mot funktionsnedsättning har skjutit i höjden. Men inget fall har prövats i domstol.

DO-anmälningar om bristande tillgänglighet fördubblats
Fördubbling av DO-anmälningar om funktionedsättning

Antalet anmälningar om diskriminering mot personer med funktionsnedsättning till diskrimineringsombudsmannen (DO) har ökat kraftigt. Mellan år 2014-2015 ökade antalet med 50 procent och jämfört med 2013 har antalet mer än fördubblats.

Enligt DO är orsaken att bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, infördes i diskrimineringslagen 1 januari 2015.

Ungefär 300 av de anmälningar som kom in till DO förra året rör bristande tillgänglighet.

– Det handlade om alltifrån bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken, i butiker, på restauranger och i skolor, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Än så länge har DO dock inte drivit något ärende vidare som rör den nya lagen till domstol.

Något som Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden, tycker är anmärkningsvärt.

– Tillägget i lagen bygger på att man får ett prejudikat eftersom lagen är väldigt löst skriven. På så vis blir det tydligare för alla parter vad som är diskriminering och inte, säger han.

Clas Lundstedt säger att DO gärna vill att lagändringen om bristande tillgänglighet blir prövad i domstol, men att man ännu inte har hittat ett ärende som man vill gå vidare med.

Även totalt sett har antalet DO-anmälningar ökat , från 1 949 år 2014 till 2 382 år 2015.

– Generellt sett kan man säga att antalet anmälningar går lite upp och ner från år till år. Men vi menar att man ändå inte ska dra några slutsatser om diskrimineringen har ökat eller minskat utifrån antalet anmälningar, säger Clas Lundstedt.

Förutom att hantera anmälningar granskar DO arbetsgivares, utbildningsanordnares och andra samhällsaktörers arbete för att förebygga och förhindra diskriminering. En slags stickprovskontroller med andra ord. I fjol påbörjade endast 135 sådana granskningar. Tidigare år har antalet legat på mellan 400-600. En orsak till detta är att myndigheten har en ansträngd budget till följd av omorganisering av arbetet.