Kritiken växer efter utfrågningen om Försäkringskassans nya metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga.

– Vi har i dag fått höra skarp kritik från flera instanser emot det nya verktyg som Försäkringskassan implementerar. Man måste ta kritiken på yttersta allvar.

Det säger socialförsäkringsutskottets vice ordförande Tomas Eneroth (S) till Dagens Arena efter den öppna utfrågning som hölls i riksdagen på torsdagen angående Försäkringskassans nya metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga.

Det var i februari som Tomas Eneroth begärde en utfrågning eftersom det framkommit kritik om att ett nytt arbetsförmågebegrepp var på väg att införas bakvägen under benämningen ”Medicinska förutsättningar för arbete”.

Kritikerna menade att begreppet innebär en skärpning av bedömningen av arbetsförmågan – alltså stick i stäv med vad riksdagen beslutat om i två omröstningar 2011. Den kritiken upprepades under utfrågningen på torsdagen:
– Att ta hänsyn till vem man är och var i livet man befinner sig är viktigt i bedömningen. Men handledning, vägledning eller direktiv saknas helt, sa Magnus Eriksson, jurist på LO-TCO Rättsskydd under utfrågningen.

Även Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) uttryckte oro för att rättssäkerheten kan urholkas i och med att Försäkringskassan har ställt upp drygt 40 yrkeskategorier som de sjuka ska bedömas utifrån:
– Det finns dels en stor risk att den enskildes rättssäkerhet försämras med en sådan här yrkeslista. Dels en risk att personer som har arbetsförmåga inom ett visst område inte identifieras, sa Malin Josephson på ISF under utfrågningen.

LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio, som deltog i utfrågningen, menar att Försäkringskassans implementering av det nya begreppet måste få ett stopp:
– Det politiska systemet måste trycka på stoppknappen, säger han och fortsätter:

– Det minsta oppositionen borde göra är att säga ”nu stoppar vi upp och försöker fånga upp kritiken”. Ännu hellre borde de väldigt tydligt sätta ned foten och säga ”nej, det här stämmer inte överens med den mer generösa tolkning som riksdagen beslutade om”.

Det tycks som att Rautio får stöd från åtminstone Socialdemokraterna. Efter utfrågningen konstaterar Tomas Eneroth att Försäkringskassans användning av begreppet ”medicinska förutsättningar för arbete” inte uppfyller riksdagens intentioner.
– Det gör det absolut inte. Riksdagen talar om normalt förekommande arbete. Vi har till och med citerat en dom ur Högsta Förvaltningsdomstolen för att tydligt visa hur vi vill att bedömningen ska ske. Då blir det bekymmersamt om myndighetens prövning inte i tillgodoser detta, säger han till Dagens Arena.

________________________________

Den öppna utfrågningens frågeställning:
Har Försäkringskassan genom det nya verktyget för bedömning av arbetsförmåga gått utöver sina befogenheter att ge stöd för ärendehandläggningen? Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning.