Skärmdump från da.se
Skärmdump från da.se

Friskolan Laboraskolan drivs av sekten Plymouthrörelsen och finansieras med skattemedel. Enligt Lärarnas riksförbund är undervisningen där som ”skattefinansierad hjärntvätt”.

2007 startades Laboraskolan som drivs av sekten Plymouthrörelsen, och ligger i Långaryd i Småland. Liksom andra friskolor finansieras Laboraskolan med skattepengar. Men Lärarnas riksförbund är starkt kritiska till hur skolan drivs.
– Jag ser skolan som skattefinansierad hjärntvätt. Lagar stiftade av Sveriges riksdag gäller inte för de här eleverna. Det här med människors lika värde och att det ska finnas möjlighet att förverkliga sig själv i det svenska studiesystemet gäller inte för de här eleverna, säger Jakob Widström ombudsman på Lärarnas riksförbund till tidningen Dagens Arbete, som i ett längre reportage granskat Plymouthrörelsen.

Inom Plymouthrörelsen finns en stark social kontroll. Exempelvis får medlemmar, inklusive barn, inte umgås med andra utanför sekten.

Laboraskolan får även kritik av skolans före detta rektor Kjell Blomster som menar att skolans egentliga syfte är att hindra barn att beblanda sig med resten av samhället.
– Genom att tillåta skolan hjälper staten till att föra över sektkulturen till ännu en generation, säger han till Dagens Arbete.

Men skolan har fått skarp kritik från myndighetshåll. Skolinspektionen har reagerat på att elever på skolan skickas från ett stort geografiskt upptagningsområde vilket gjort att undervisningen, under minst två läsår, bedrevs på distans. Myndigheten har även slagit ner på brister i saklighet, allsidighet i undervisningen och att Laboraskolan inte följer likabehandlingsplanen.

Jakob Widström berättar för Dagens Arbete att lärare får instruktioner från skolledningen om vad de ska säga innan Skolinspektionen ska göra ett föranmält besök.
– Lärare har berättat för mig att det är som en regisserad teaterföreställning när Skolinspektionen kommer på besök. Lärarna instrueras av rektorn om vad de ska säga. Om de inte gör det riskerar de att få sparken, säger han.

Laboraskolan är just nu ett pågående ärende hos Skolinspektionen.