Malin Ragnegård anser att socialdepartementets förslag kan liknas med kaksmulor.
Malin Ragnegård anser att socialdepartementets förslag kan liknas med kaksmulor. Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Karens Socialdepartementet lade idag fram resultaten av den översyn de gjort av karensavdraget. De anser att avdraget fungerar bra, men har förslag på hur det kan bli bättre för låginkomsttagare. Kommunal anser dock att det inte är tillräckligt. 

Under året har en arbetsgrupp på socialdepartementet gjort en översyn av karensavdraget. Detta istället för att fortsätta den statliga utredning som den tidigare regeringen tillsatte. Idag kom resultaten av den interna utredningen och de förslag på förändring som arbetsgruppen tagit fram. 

Karensavdraget i dag betyder att om du sjukskriver dig får du ett avdrag på 20 procent på din sjuklön för en genomsnittlig vecka. Sjuklönen i sig består av 80 procent av din lön, och kritiker menar då att karensavdraget gör det onödigt kostsamt för arbetstagare att vara sjuka. 

Arbetsgruppen har först och främst kommit fram till att karensavdraget innebär en mer rättvis så kallad självrisk än vad karensdagen innebar och att det kan motverka överutnyttjande. De menar dock att avdraget kan vara belastande för individer med små ekonomiska marginaler. 

Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister. Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

 

Ett av förslagen på förändringar är att införa ett karensstak. Det skulle innebära att karensavdraget endast skulle göras sex gånger på en tolvmånadersperiod. Detta till skillnad från den begränsningsregel som finns idag, där gränsen går vid tio avdrag över samma period.

– Arbetsgruppens förslag skulle minska inkomstbortfallet till följd av karensavdrag för personer med återkommande sjukfrånvaro. Det skulle ha särskilt stor betydelse för de individer som har lägst inkomster och för anställda inom många kvinnodominerade yrken såsom exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och förskollärare. Grupper som har väldigt begränsade möjligheter att jobba hemifrån, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i ett pressmeddelande. 

Det är riktigt illa idag

Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande, håller inte med ministern om att det skulle ha en stor betydelse för deras medlemmar. 

– Det skulle inte innebära någon stor skillnad. Det är riktigt illa som det ser ut idag och de ger oss kaksmulor istället för en prinsesstårta. Många av våra medlemmar har inte råd att vara sjuka första dagen, då de i snitt förlorar 1000 kronor per avdrag. Då gör det inte så stor skillnad att taket flyttas från tio till sex tillfällen, säger hon. 

Problematiken i just de kommunala branscherna är enligt Malin Ragnegård att arbetstagarna har ett arbete där de ofta blir smittade, av till exempel förskolebarn. De som arbetar med äldre måste dessutom vara försiktiga så att de inte smittar patienterna. Dessutom har Kommunals medlemmar ytterligare ett problem.

– De har inte alternativet att kunna arbeta hemifrån, då deras arbete endast kan ske på arbetsplatsen. Det gör att kostnaden i kombination med vikariebrist gör att många väljer att gå till arbetet trots att de är sjuka. De har helt enkelt inte råd att stanna hemma. Vi anser att karensavdraget ska avskaffas helt, säger Malin Ragnegård.

Socialdepartementets arbetsgrupp föreslår också ett utökat högriskskydd som ska ge fler individer med sjukdomar som medför risk för återkommande sjukfrånvaro möjlighet att undantas från karensavdrag. De föreslår också en förenklad administration kring högriskskyddet samt att arbetstagare i högre grad behöver informeras om skyddet.