Danmarks nya trepartiregering lägger ribban högt på miljöområdet. Förändringar av migrations- och skattepolitiken är också att vänta.

I spekulationerna inför det danska valet, som hölls den 15 september, menade många att Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti gick mot valseger och regeringsmakt. Riktigt så blev det inte. När den socialdemokratiska statsministern Helle Thorning-Schmidt i dag presenterade sin regering stod det klart att tre partier ingår.

Thorning-Schmidt och vänsterledaren Villy Søvndal får sällskap av socialliberala Radikale Venstre, med partiledaren och valvinnaren Margrete Vestager i spetsen. Vestager, som blir ekonomi- och inrikesminister, anlände till den ceremoniella regeringsaudiensen hos drottning Margrethe på cykel.

Radikale Venstre vann åtta nya mandat i folketinget, lika många som Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti tillsammans tappade. Posten som vice statsminister finns inte kvar efter regeringsbildningen, men de flesta bedömarna är överens om att Vestager är nummer två i regeringen, trots att Søvndal utnämnts till den tunga posten som utrikesminister.

Bland den nya regeringens politiska ambitioner märks en omfattande satsning på miljöområdet. År 2050 ska all dansk energi komma från förnybara källor. Senast 2030 ska landets ha fasat ut oljepannor. Fram till 2020 ska de danska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent. Miljöpolitiken ska samlas i en kommande ny klimatlagstiftning. Enligt Danmarks Radio har politiken mötts med gillande från danska miljöorganisationer.

Också när det gäller migrationspolitiken blir det vissa förändringar. Enligt tidningen Politiken handlar det om en ambition rensa bort de delar av lagstiftningen som syftar till att direkt trakassera utlandsfödda.

Den välkända 24-årsregeln, som kräver att de som önskar ingå äktenskap ska ha fyllt 24 år och ha sin huvudsakliga anknytning till Danmark, verkar i och för sig bli kvar. Men det kritiserade ”point-systemet” lär däremot försvinna. Point-systemet handlar i korthet om att den som vill ha arbetstillstånd i Danmark behöver komma upp i ett visst antal poäng. Poäng samlar man genom bland annat akademiska meriter och språkkunskaper.

Thorning-Schmidt har även aviserat en genomgripande skattereform. En av utgångspunkterna ska vara att sänka olika skatter på arbete och höja skatter på konsumtion. Dessutom kommer den nya regeringen att satsa på att få fler att studera vid högskola. Målet är att 60 procent av varje årskull ska gå vidare till högre utbildning.