Alla personer som lever i Danmark men som inte fötts där utan migrerat till landet, som har begått någon form av brott, kan komma att utvisas. Socialdemokraterna och Socialistisk folkeparti stödjer ett sådant förslag från den danska regeringen. Om förslaget blir verklighet kan Danmark komma att anmälas för brott mot internationella konventioner.