I en överenskommelse mellan den danska regeringen, Dansk Folkeparti och Kristdemokraterna har beslut fattats om att skärpa den danska invandringspolitiken. Beslutet innebär att kommuner ska belönas med motsvarande 30 000 kronor för varje invandrare som de får att lämna landet. Förslaget får dock även stöd från Socialdemokraterna.

Kritik riktas mot förslaget från socialliberala Radikale Venstre, som menar att ändringarna strider mot internationella konventioner.

Förslaget innebär också att Danmark ska kunna utvisa personer som har begått brott och som inte är danska medborgare.