Ritade gubbar på identifikationskort och vidöppna bakdörrar. Alla tycks överens om att fusket i byggbranschen måste motverkas. Ett färdigt förslag ligger på finansdepartementets bord. Där har det fastnat.

– Oj, oj, oj, vad de har städat!

Vi pratar bokstavligt talat. Men inte heller de personer som vid förra besöket hade tveksamma personuppgifter finns längre kvar. Vi kliver genom byggdammiga korridorer mot platskontoret inne i det stora skolhus i Stockholm som är under ombyggnad. Samtidigt noterar Elektrikerförbundets ombud Petter Johansson skillnaderna mot förra besöket.

Orsaken till att två ombudsmän från Elektrikerna och Byggnads går förbi förbommade klassrum är en händelse som skedde en vecka tidigare.

Vid en oanmäld inspektion fick de höra att det förekom fusk med ID06-kort, branschens system för att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet. Personer skulle uppehålla sig på arbetsplatsen under falsk identitet och utan tillstånd att arbeta i Sverige. En uppgift som har anmälts till Ekobrottsmyndigheten.

Under skyddsronden upptäckte facket också att rivningsarbete pågick utan tillräcklig skyddsutrustning och att materialet möjligtvis kunde ha farligt innehåll.

Av en slump var en reporter från P3:s Verkligheten med. Därför finns den första inspektionen bandad. På inspelningen hörs de två fackkillarna prata om hur det kliar i halsen av vad de misstänker är något farligt.
– Vi avbröt arbetet när vi var där. Det vi inte vet, men som de ska ha hunnit testa nu, är om det var mögel eller asbest. Vi vet heller inte om killarna som höll på med rivningsarbetet hade rätt utrustning, säger Petter Johansson.

De två ombudsmännen kliver in på det röriga kontoret och presenterar sig. Platschefen Thomas Nygårds kommer fram. Han är upprörd över medierapporteringen. Helst borde de två ombudsmännen komma tillbaka en annan gång. Den person de träffade förra gången sitter i möte, och det kommer han göra en lång stund till, får de höra.

I väntan på att någon ska kunna visa runt i lokalerna bläddrar Petter Johansson igenom personalliggaren. På varje blad ser allt likadant ut – bild på ID06-brickan, adressuppgifter och kontaktuppgifter till anhörig ifall något skulle hända. Över allt utom för en underentreprenör, där alla anställda har två papper. Petter Johansson frågar Thomas Nygårds varför.
– Jag förstår inte riktigt. Det är ett papper med bild, ett papper utan bild. Jag skulle behöva förstå vad skillnaden beror på och varför det är två papper, säger Johansson.

Det kokar över för platschefen. Thomas Nygårds tar tag i pärmen och drar bort ett av de dubblerade arken, knöglar ihop det och slänger det i en papperskorg under bordet.
– Så. Borta. Räcker det, eller vill du ha hela pärmen?

– Nej, nej, pärmen är ditt ansvar.

Dagens Arena ber om att få ställa några frågar, men uppmanas återkomma senare.
– Besöket i dag bekräftar snarare att det föreligger någonting. Men troligtvis är de här personerna bortskickade. Vi träffade ju inte ens de personer som vi har bilder på, säger Petter Johansson.

Thomas Nygårds svarar när Dagens Arena dagen efter besöket når honom på telefon och går med på att svara på våra frågor.

Som du fick information om under inspektionen hittade facket samma person på två ID06-kort, men med olika personuppgifter på korten. Man tror att det kan röra sig om illegal arbetskraft, och det är vad man har polisanmält till ekobrottsmyndigheten. Hur ser du på det här?
– Självklart tycker vi att det är tråkigt. Vi själva har inte sett det när vi har undersökt saken. Det är obekräftade uppgifter. Jag kan inte säga något i det här fallet eftersom jag inte har sett något bevis för det, säger Thomas Nygårds.

Han säger också att de uppgifter som har funnits i personalliggaren har kontrollerats med Skatteverket, och att några oegentligheter inte har hittats.

Förra gången när Elektrikerförbundet och Byggnads var på besök, då visste inte ni vad det var för material som de här byggkillarna höll på att riva. Varför hade ni inte tagit reda på det innan de påbörjade rivningsarbetet?
– Det är du som påstår att vi inte visste vilket material. Självklart vet vi vilket material vi håller på med.

I SR:s bandade inslag medger Thomas Nygårds kollega att de inte vet vad det är för material. Dagens Arena får dock en annan version:
– Nej, det var inte så. Utan det var han (Byggnads inspektör, reds anm) som var osäker på det. Är vi osäkra tar vi prover direkt.

Varför kunde ni då inte ge fackkillarna den informationen på plats?
– Men vi var säkra på att det inte var så, vi har den kunskapen så att vi kan bedöma vad det är för material vi håller på med. Det gjorde vi endast för att han var osäker.

Peter Löfgren är kontaktperson för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. Dagens Arena frågar honom om han känner till om det förekommit liknande fusk som det som nu har upptäckts.
– Det har inte kommit till min kännedom. Det är mycket möjligt att de kortföretag som tillverkar kort har fått reda på det i så fall. Men om man försöker kringgå ett system och dessutom ägnar sig åt osant intygande och manipulerar personuppgifter, då är det allvarligt, säger han.

Flera möjliga fall med ID06-fusk har uppmärksammats av facket de senaste månaderna. Det handlar dels om det fusk med dubbla identiteter som rapporterades ovan. När Dagens Arena besökte en arbetsplats i Sundbyberg hittade vi ”lånekort” med en glad gubbe ritat på kortet och utan personuppgifter. Kortet hade heller inte registrerats vi inpassering. På arbetsplatsen var det också möjligt att ta sig in via minst tre ingångar, och från parkeringen utanför byggnaden, utöver den kontrollerade inpasseringen.

Fusk med ID06 var även något som Målarna upptäckte i samband med en lönetvist tidigare i år:
– Arbetsgivaren påstod att det inte skulle vara möjligt att ta sig in på arbetsplatsen utan att gå igenom ID06-passagen. Men vi fick höra att det räckte med att en person tog sig in den rätta vägen, så kunde den personen öppna en grind för de andra, säger Anders Pettersson, ombudsman på Målareförbundet.

– Vi skickade ett ombud till arbetsplatsen som kunde bekräfta att det skedde precis på det sättet, fortsätter Anders Pettersson.

Det senaste fallet får facket höra om i Stockholm i början av oktober. Ett företag med över 100 anställda använder felaktigt ID06-systemet som tidsövervakning. Där har facket nu begärt en förhandling.

– Fusket är naturligtvis helt förkastligt. Det är så omdömeslöst och fritt från alla former av moral som man kan och det går inte att säga så mycket annat än så, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Också från Sveriges Byggindustrier poängterar man att de brister som hittas måste åtgärdas, men också att systemet i grunden fungerar bra:
– Får vi indikationer på att ID06 på olika sätt missbrukas måste systemet självklart skärpas upp. Det är ett löpande arbete. Men vår – och min – uppfattning är att ID06 generellt sett fungerar bra, säger Peter Löfgren.

För Pia Bergman på Skatteverket är försöken att utnyttja ID06-systemet inte någon nyhet.
– ID06 är långt ifrån ett felfritt system. Det är positivt att branschen försöker vidta egna åtgärder, men det behövs stöd från annan lagstiftning.

Pia Bergman säger att det som efterfrågas är dels att Skatteverket ska kunna göra oanmälda besök för att kontrollera korten. Dels att arbetsgivare ska skatteredovisa månadsvis på individnivå.

Resonemanget är inte nytt. När ID06 infördes 2007 höjdes röster för att det behövde kompletteras på det sätt som Pia Bergman berättar om. Ett brett stöd uttalades även från samtliga partier som då satt i riksdagen.

En färdig utredning ligger sedan 2009 på finansdepartementets bord. För drygt tre år sedan kallade Nils Fredrik Karlsson, kansliråd på departementet, till presskonferens om personalliggare för bygg- och tvätteribranschen. Men när förslaget kom från regeringen i början av oktober i år visade det sig gälla enbart tvätteribranschen.
– Den stora frågan är varför man struntar i byggbranschen när de själva vill få till det här systemet. Mig veterligen finns det ett stort stöd för införandet av individuell månadsredovisning av arbetsgivaravgifterna, säger Pia Bergman.

Från Elektrikerförbundet pekar ordförande Jonas Wallin på behovet av en snar förändring:
– Det borde vara självbevarelsedrift att hitta ett regelverk som gör att det här fungerar. Det borde ha gjorts från början och det borde ha gjorts sedan dess. Men nu måste det definitivt göras, säger han.

På samma sätt menar Sveriges Byggindustrier att ID06 är i stort behov av kompletterade lagstiftning:
– Vi har gått fram gemensamt med de här yrkandena att vi vill ha de här lagarna. Det är en frustration att vi inte har fått lagarna på plats. Vi hoppas att även byggbranschen snart ska kunna få lagstiftning på plats, säger Peter Löfgren.

Men de riskerar samtliga att få vänta i flera år. På finansdepartementet ger Lena Gustafsson som förklaring till att byggbranschen inte omfattades av det förslag som lades fram att byggarbetsplasterna är betydligt mer rörliga än vad arbetsplatserna är i tvätteribranschen.
– När vi tittade på förslagen som man lämnat i promemorian insåg vi att ett personalliggarsystem till byggbranschen insåg vi att det inte skulle gå att genomföra i verkligheten, säger hon.

Nu ska en ny utredning tillsättas och direktiv håller på att tas fram, säger Lena Gustafsson.

Under tiden fortsätter fusket där oseriösa arbetsgivare utnyttjar arbetskraft till för låga löner, utan rätt försäkringar och med små möjligheter att säga nej till skadliga eller farliga arbetsuppgifter, ofta på obetald övertid.