Bild: Flickr/ Moyan_Brenn_BE_BACK_on_10th_OCT

Skatteverkets kontor byggs med hjälp av arbetstagare utan arbetstillstånd och underbetald arbetskraft. Det avslöjar Dagens Arena i en granskning av byggbranschen.

Det dånar av stora, bandgående bilningsmaskiner. Betongdammet ligger som en dimma i höstluften. I källaren pågår sanering av asbestisolerade rör bakom inklädnader i plast.

Här i Sundbyberg bygger Fabege om en av sina fastigheter. Fabege är inte vilket företag som helst. Det är ett av Sveriges största fastighetsbolag och förre socialdemokratiske finansministern Pär Nuder är en av flera tunga samhällsbärare i bolagets styrelse.

Det är heller inte vilken fastighet som helst. Skatteverket är hyresgäst. Härifrån ska i princip hela det svenska skattesystemet hanteras.

Ett prestigeuppdrag, och byggets huvudentreprenör Veidekke stoltserar därför också med att det just av den anledningen är ”Sveriges bäst kontrollerade byggarbetsplats”.

En ung man från Kazakstan arbetar vid en av bilningsmaskinerna. Han har nyss kommit till Sverige, berättar han. Han har ett plastkort märkt ID06 på overallen. ID06 är ett system framtaget för att genom legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. Den unge mannen från Kazakstan finns förvisso med på närvarolistan som byggfackets ordförande Christian Bengtzelius har fått av platsledningen och man kan se att han registrerat sig vid inpassering. Men han vill inte berätta när han är född.

När platschefen från huvudentreprenören Veidekke får kännedom om händelsen kallar han på en arbetsledare från underentreprenören. Arbetsledaren kopierar nio a-skattsedlar som de fackliga ombudsmännen får ta del av.

Bara tre av namnen på skattsedlarna återkommer på närvarolistan. De övriga sex har alltså inte passerat inregistreringen den här dagen. Den skattsedel som tillhör ynglingen från Kazakstan visar att han är född 1991 och bor i Västerhaninge, på samma adress som en arbetskamrat.

Adressen leder till ett flerbostadshus, ägt av Akelius Fastigheter i Haninge AB. Dagens Arena ringer på dörren till en lägenhet utan namn på brevlådan. Två män öppnar och släpper in. De ber om ursäkt för röran, det pågår renoveringar, förklarar de.

Rummet som ställs i ordning för en pratstund saknar tapeter. Möbleringen består av en dubbelsäng och ett litet bord där toalettartiklar står prydligt uppradade. Av det som går att se av de andra rummen verkar alla ha en liknande möblering. Varje rum tycks fungera som bostad åt två eller flera personer.

De båda männen som öppnat berättar att de arbetar i just det företag som ynglingen vid bilningsmaskinen i Sundbyberg är anställd av. Jobbet i Sverige har de fått ”via kontakter”.

Så mycket mer hinner de inte berätta innan en kvinna ber Dagens Arena att lämna lägenheten. Hon förklarar att de kan få problem med hyresvärden om det kommer fram att de släppt in journalister. Innan vi går vill hon veta hur vi fått tag i adressen. När hon har fått förklaringen säger hon att de två personer vars namn finns på skattsedlarna bara får sin post dit.

– De bor inte här, säger hon.

Enligt närvarolistan på Skatteverkets kontorsbygge hade sju anställda med centralasiatiskt ursprung hos underentreprenören gått in på bygget den oktoberdag elektrikernas och byggnadsarbetarnas fack kommer på oanmält besök. Tre av de inregistrerade hade a-skattsedlar som arbetsledaren lämnade. Ombudsmännen påträffade inne på bygget ytterligare en person som uppgav att han arbetade åt företaget. Han fanns dock inte på närvarolistan, eftersom han hade gått in via parkeringen.

Det gör åtta personer. Tillsammans med de sex som företaget lämnade skattsedlar på, men som inte registrerats den här dagen, blir det 14 personer av utomeuropeiskt ursprung som arbetat på bygget.

För att få arbeta här borde de, som kommer från länder utanför Schengen-området, antingen ha permanent uppehållstillstånd eller ett giltigt tvåårigt arbetstillstånd utfärdat av migrationsverket.

Alejandro Firpo, enhetschef på Migrationsverket, konstaterar att bara en av de 14 har rätt att arbeta i byggbranschen i Sverige. Av de övriga är det en som har tillstånd som gäller i städbranschen. De andra tolv finns i Migrationsverkets register. Varför kan Alejandro Firpo av sekretesskäl inte uppge. Men att de inte har arbetstillstånd står klart.

Orsaken till att Dagens Arena sökt efter personer med just centralasiatiskt ursprung är att en anställd i företaget berättat om förhållandena. Han har tröttnat på fusket, säger han.

– Företaget betalar 120 kronor per timme till en kontaktperson som sen ger 70 kronor per timme i kontanter till kazakerna. De får ingen övertidsersättning, oavsett när de jobbar. Så det är de som får göra allt övertidsjobb.

Den anställde berättar också att flera kazaker sagt att de egentligen heter något annat än det som står på deras ID06-kort.

Dagens Arenas källa vill vara anonym, han är rädd för vad det skulle få för konsekvenser om han framträder med namn. Men han har arbetat länge på företaget och beskriver detaljer som stämmer väl med uppgifter från andra källor, personer anställda på andra företag som haft jobb på samma byggen.

En av arbetsplatserna som källorna berättar om är Klaraporten nära Centralstationen i Stockholm. Där är byggledningsföretaget Arcona entreprenör åt SPP, ett pensionsbolag med stort fastighetsinnehav. SPP ska ha sitt huvudkontor i fastigheten och SJ ska vara hyresgäst.

På Klaraporten har två av varandra oberoende källor sett hur kontanter betalats till företagets anställda från Centralasien. Samma källor berättar om en person från ett land i Latinamerika som vistas illegalt i Sverige men ändå arbetat hos det aktuella företaget i två år, med flera olika identiteter på sitt ID06-kort.

Företaget som Dagens Arena granskat är underentreprenör åt bland annat storbyggare som Arcona, Veidekke och Skanska men har också uppdrag hos en rad mindre byggare.

Ägaren, som har flera konkurser och en fällande skattedom bakom sig, driver tre företag, samtliga i en delbransch i byggsvängen. Totalt har de hösten 2012, enligt källor i företaget, minst 80 personer i arbete på storbyggen i Stockholmstrakten.

Enligt Sveriges Byggindustrier, BI, omfattas alla tre av kollektivavtal genom medlemskap i BI. I september 2012 redovisar de tre bolagen skatt och avgifter för ett 60-tal anställda. Det ena företaget växer så det knakar.

För de anställda är de färskaste offentliga uppgifterna från 2011. Flera av dem har varit i Sverige, arbetat och också betalat skatt redan förra året, en av dem har betalat skatt sedan 2008.

De flesta av dem har så kallade samordningsnummer i stället för personnummer. Det är identitetsnummer som skatteverket utfärdar på beställning av någon myndighet, till exempel för att en asylsökande ska kunna betala skatt på arbetsinkomster under prövotiden. Enligt skatteupplysningen ska ett sådant nummer vara tillfälligt men som SVT:s Uppdrag Granskning visade nyligen (Hassans bilar, 9 oktober 2012) lever de kvar och kan användas av flera personer. Det sker oftast ingen identitetskontroll.

Arbetsgivaren säger att hans anställda inte behöver arbetstillstånd.
– Vi har i dagarna fått klartecken från Migrationsverket på att de nio som facket, av misstag, fick skattsedlar på är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd, säger företagets ägare.

En kontroll med Migrationsverket visar att den uppgiften inte stämmer.

Företagaren vill inte prata mer med Dagens Arena. Varken i telefon eller via e-post. Han känner sig trakasserad av facket, förklarar han, och hänvisar till Stockholms Byggmästarförening.

Vi återvänder till skatteverkets huvudkontor i Sundbyberg. Enligt Veidekkes platschef är det här som sagt Sveriges mest kontrollerade bygge. Här ska allt vara vitt som snö och genomkontrollerat.

Det är rätt svårt att ta sig in den rätta vägen. När fackföreningarna kommer på oanmält besök tar det en kvart att komma förbi vändkorset i entrén. Proceduren att registrera besökarna och få ut närvarolista och lista över underentreprenörer tar ytterligare nästan två timmar.

När ombudsmännen till sist börjar gå runt på arbetsplatsen möts de av beskedet att många av de anställda hos den underentreprenör som har illegal arbetskraft redan har lämnat bygget. Arbetsledaren förklarar det med att man inte hade arbete åt alla den här dagen.

Men den kontrollerade inpasseringen, som ID06-systemet bygger på, har uppenbarligen mycket stora brister på Sveriges mest kontrollerade arbetsplats. På tre ställen på byggnadens baksida finns öppna portar rakt in. Och från parkeringen på byggnadens gavel går det också att kliva in utan att passera någon registrering.

Ombyggnaden av Skatteverkets kontor – där inget fusk ska få förekomma – sker med hjälp av illegal arbetskraft som betalas kontant i handen med alldeles för låga löner.

Ingemar Dahlkvist, frilansjournalist