Bygg- och skönhetsbranschen är två riskbranscher.

Från och med idag, tisdag, är alla center mot arbetslivskriminalitet invigda och igång. Sist ut var centret i Polismyndighetens region Syd där nio myndigheter nu utökar sin samverkan mot organiserad brottslighet på arbetsmarknaden. 

Regeringen gav i februari 2022 nio myndigheter i uppdrag att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Syftet är att de tillsammans ska motverka fusk och brott i arbetslivet. Det kan handla om allt från skattefusk till människohandel. Under tisdagen invigdes det sjunde och sista centret i region Syd genom en presskonferens, där centrets olika parter pratade om samarbetet. 

– Kriminell ekonomi är högprioriterat av polisen just nu. Denna ökade samverkan kommer att göra att vi kan minska glappet mellan myndigheterna och på så sätt nyttja varandras kompetenser, säger Linda Jeppsson, tillförordnad enhetschef hos gränspolisenheten, Polismyndigheten region Syd. 

Syftet med centret är att myndigheterna, genom att fysiskt arbeta på samma plats, ska kunna fördjupa den samverkan de har haft igång under flera år. På så sätt kommer de kunna lära av varandra och under olika inspektioner kunna se vad de andra myndigheterna skulle kunna hantera. 

Leder till osund konkurrens

Ett exempel är en inspektion på ett växthus där de odlar gurkor. Polisen kan agera där konkreta brott misstänks medan arbetsmiljöinspektören Ann-Caroline Kostet ser andra saker. 

– I växthuset såg vi snabbt arbetsmiljöproblem. Maskiner utan skydd, hantering av kemikalier utan skyddsutrustning och mögelangrepp där arbetstagarna bor på arbetsplatsen. Vi ser verkligheten bakom de billiga varorna i butiken och den är inte rolig att se, säger Ann-Caroline Kostet. 

Centren mot arbetslivskriminalitet fokuserar främst på de så kallade riskbranscherna, till exempel bygg, skönhet, restaurang och transport. Det är branscher som kännetecknas av att en stor del av företagets kostnad är personalkostnader och att det finns en stor efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft. 

– Den stora drivkraften för dessa oseriösa arbetsgivare är att tjäna så mycket pengar de kan. Det resulterar i dåliga löner, arbetstider och ofta svartarbete. Det finns en risk att kriminella företag tar över branscher då seriösa företag inte kan konkurrera med deras dumpade priser. Det är det vi försöker hindra, säger Tomas Andersson Whitling, sektionschef på gränspolisenheten i region Syd.