Bilden har ingenting med texten att göra. Bild: Valerie Everett/Flickr

Efter Dagens Arenas avslöjande om illegal arbetskraft på Skatteverkets bygge har personer som jobbade helt lagligt på arbetsplatsen avskedats. Ingen i byggbranschen tar ansvar för de drabbade.

Dagens Arena kunde i oktober avslöja att illegal arbetskraft byggde byggde om Skatteverkets kontor i Sundbyberg. Närvarolistor på arbetsplatsen, där Veidekke är entreprenör, visade att tolv personer utan arbetstillstånd hade arbetat på rivningsföretaget Contender på arbetsplatsen.

När byggfacket och Sveriges Byggindustrier kontrollerade uppgifterna med Migrationsverket visade det sig att 17 av de anställda på Contender saknade arbetstillstånd och att sju av dem hade identitetshandlingar som misstänktes vara falska.

Avslöjandet gjorde att Veidekke sa upp kontraktet med rivfirman. Migrationsverket underrättade gränspolisen om misstanke om brott. Utredning pågår i två ärenden. Vilka åtgärder polisen har vidtagit kan man inte lämna uppgift om i dagsläget, av utredningsskäl.

Men på Contender fanns också de som hade legala arbeten. Några av dem hade ”tröttnat på fusket” och har valt att berätta.

Nu, drygt en månad senare, har två av de anställda slutat på Contender. De slutade innan uppsägningstiden gick ut eftersom de blivit utpekade som tjallare. En av dem säger att frågor från Veidekkes personal medförde att han blivit misstänkt. De båda har känt sig trakasserade och hotade. För ytterligare ett tiotal anställda går anställningstiden ut den 6 december, lagom till jul.

Contender har kvar flera kontrakt trots avslöjandena om fusk. Ett 40-tal anställda har kvar sina jobb. Enligt Byggnads region Stockholm-Gotland har de arbetsvillkor som inte lever upp till kollektivavtalets regler. Men fackmedlemmar som har kvar jobbet har vädjat till facket att inte driva några tvister mot företaget. De är rädda för att också de ska bli uppsagda.

Jenny Henrichson, kommunikationschef på Veidekke, förnekar att Veidekke frågat efter uppgiftslämnare under utredningen. Om de uppsagda säger hon att det är tragiskt att oskyldiga drabbas. Men hon anser inte att Veidekke kan göra mer än man redan gjort för att hjälpa de som var anställda hos den oseriöse underentreprenören.
– Byggnads har lovat att hjälpa sina medlemmar och vi har rekommenderat den entreprenör som tog över att anställa de som fick gå. Men nu är deras kontrakt slutfört, säger hon.

På byggfacket säger Christian Bengtzelius, ordförande i region Stockholm-Gotland, att facket inte kan ordna jobb men att man försökt hjälpa de som drabbades. Han anser att det är entreprenören, i det här fallet Veidekke, som måste ta ansvar.
– Det slår tillbaka mot hela byggbranschen om resultatet av ett sådant här avslöjande blir arbetslöshet för oskyldiga, säger han.

Företaget som utnyttjade illegal arbetskraft fortsätter sin verksamhet. Tio oskyldiga har blivit av med jobbet, de anställda som är kvar har skrämts till tystnad och de som misstänkts vara tjallare har utsatts för hot och trakasserier. Det är resultat som borde vara ett bekymmer för byggbranschen. Det tycker både Veidekke och byggfacket.

Men ingen av dem anser sig kunna göra något åt problemet. Jenny Henrichson lägger ansvaret på samhället.
– Myndigheterna måste hjälpa till så att inte sådant här inträffar, säger hon.

Men nu har det ju redan inträffat på er arbetsplats.
– Ja, men vi har gjort vad vi har kunnat.

Ingemar Dahlkvist