Ebba Busch Thor i Almedalen 2017. Bild: Jenny Lindahl

ALMEDALEN17 Nationalismen har inte släppt greppet om KD-ledaren som talar engagerat om en svikande äldreomsorg, men också för återhållsamhet med skattemedel. Kommunerna läxas upp för att de »slösar« med pengar på onödiga projekt.

TEMA: Nationalism, Sverige som ett »hem« med starka traditioner, hotet från islamistisk extremism, otrygghet, och, framförallt, brister i äldreomsorgen, det hon kallar »välfärdssveket«.

KD står som hittills enda parti som talat i Almedalen kvar i den nationalistiska vurm som präglade partiledartalen förra året. Det blir tydligt med de röda kolonistugor med svenska flaggor vajande på flaggstänger som utgör bildfond bakom scenen, och i inledningen om att Sverige är »ett hem«.

Hemmet har arv och hundraåriga traditioner, det kan man inte ändra på hur som helst, menar Ebba Busch Thor. Hon välkomnar nya invånare till landet Sverige/hemmet, men det ska ske på villkor som inte tummar på svenska värderingar. Tvärtemot vad »vänstern och vissa liberaler« vill, enligt Ebba Busch Thor, för de driver en missriktad kampanj för integration.

Hon talar även om problemet med islamistisk terrorism, och vill att myndigheter ska få större möjligheter att granska moskéer som kan misstänkas spridas extrema läror. I slutet av talet återkommer hon till ämnet med otrygga förorter, som hon kallar »no go-zoner – en omtvistad benämning av bostadsområden som polisen själv har tagit avstånd från.

»När jag växte upp fanns inga så kallade no go-zoner« säger Ebba Busch Thor.

En lång berättelse handlar om den bristande äldreomsorgen där gamla och sjuka inte får plats på äldreboenden fast de vill. Här berättar Ebba Busch Thor om en 90-årig man som bestämde sig för att ta sitt liv, då han fick veta att han stod sist i kön till en plats på äldreboende.

Här introducerar Ebba Busch Thor sina power points med diagram över hur många äldreboende som kommer att saknas och vad Löfvens regering har orsakat. Det blir stundvis mer av en entusiastisk föreläsning än ett traditionellt tal.

Lite intressant är att hon vänder sig tvärt mot Socialdemokraternas välfärdsmiljarder, som kontrades av ett högre löfte från Moderaterna – och istället anklagar kommunerna för att slösa med pengar. Med hänvisning till statistik från intresseorganisationen Skattebetalarnas förening menar Ebba Busch Thor att kommunerna skulle kunna spara dubbelt så mycket som Magdalena Andersson vill satsa på kommunerna – alltså 40 miljarder kronor över en mandatperiod. Det här skulle man kunna göra genom att säga nej till onödiga satsningar på hotell, sportarenor och badhus, för att istället prioritera välfärden.

En liten skara entusiastiska KD-fans. Bild: Jenny Lindahl
En liten skara entusiastiska KD-fans. Bild: Jenny Lindahl

 

VÄDER: Soligt och varmt. 1 500 personer i publiken.

PUBLIKKONTAKT: Det är en liten, entusiastisk skara som gång på annan står för långa, entusiastiska applåder. Den stora skaran applåderar något mer när hon vill avskaffa pensionärsskatten och stoppa regeringens skattehöjningar. Däremot är applåderna mycket svaga efter delen om att kommunerna borde spara pengar.

HUMORFAKTOR: KD-ledaren försöker lätta upp stämningen flera gånger genom att lite grann ursäkta sig för de flera diagram hon visar, samt genom att prata om hur hon tror att medierna kommer att diskutera hennes tal. Bland annat tror hon att de kommer att göra sportreferat: »Jag och min man är båda vana vid sådana« sa hon, och fick en del skratt (Ebba Busch Thors man är fotbollsspelare).

UTSPEL: Löfte som presenterats under dagen om att alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende, och att fördela en miljard kronor till de kommuner som klarar av att erbjuda boende till äldre inom tre månader från att de har fått ett sådant beslut.

LÖNTAGARPERSPEKTIV: Nej, det är svårt att hitta. Det handlar om de som använder välfärden, inte minst äldre, och inte om de som arbetar där eller på andra ställen.

BLOCKSAMMANHÅLLNING: Det är mycket lite tal om alliansen, även om hon hänvisar till flera positiva reformer som gjordes när »vi« styrde Sverige. Hon nämner också att hon vill gå fram med en alliansbudget, men är också tydlig med att hon och de andra allianspartierna inte är överens om det. SD nämns inte med ett ord – i kontrast mot partiledarna i C och L som drog ned jubel för sina markeringar mot både Sverigedemokraterna och rasism.