(Bild: Wikimedia)

Nyhet Hot och våld ska bort från universitet och högskolor. En ny utredning föreslår därför större möjligheter till kontroll vid ansökan, och att studenter lättare ska kunna avskiljas från skolan. 

De som söker till utbildningar ska ha ett rent belastningsregister. Det är resultatet av en utredning som nyligen presenterades.  Framför allt ska den som studerar till yrken med särskilda beroendeställningar  inte ha domar om grova brott i historiken, förklarade utredaren Ulrika Söderqvist i samband med presentationen.

– Det har förekommit ett antal uppmärksammade fall som har illustrerat de problem som finns med dagens reglering, säger Ulrika Söderqvist.

Bland de utbildningar som omfattas av förslaget återfinns förskolelärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Men Ulrika Söderqvist menar att ändringen är mest lämplig när det gäller läkare, sjuksköterska, psykolog och fysioterapeut.

– Kontrollen är begränsad till utbildningar där man för eller senare skulle ha blivit kontrollerad mot belastningsregistret. Antingen inför att man går ut i anställning eller i samband med en prövning vid ansökan av legitimation, säger Ulrika Söderqvist.

Det som ska kontrolleras är brott som sexualbrott, barnpornografibrott och vissa våldsbrott.

– Brottskatalogen finns redan i dag och är den som tillämpas på skolområdet. När det gäller hälso- och sjukvårdsutbildningarna innebär det här urvalet att kontrollen i antagningsskedet blir något mindre omfattande än den som sker inför legitimation. Det här är en avvägning vi har gjort. I legitimationsprövningen prövar man mer det individuella fallet. Den möjligheten har vi inte i antagningsskedet.

Brotten som föreslås kontrolleras är redan idag grunder till att ansökan om legitimation avslås. Ulrika Söderqvist förklarar att kontrollen inte kommer innebära att högskolor och universitet får ta del av hela handlingar. Bara om brott har begåtts:

– Man kommer inte få reda på vilket brott det rör. Utan det blir ett besked om träff eller inte träff. Det här är också ett sätt att begränsa integritetskränkningarna av de här kontrollerna.

Utredningen föreslår även att studenter ska kunna avskiljas från utbildningen. Det gäller de som dömts för grova brott under sin studietid. Men Ulrika Söderqvist berättar även att studenter som uppträder särskilt klandervärt ska kunna stängas av från skolan.

– Det har framgått under utredningen, och våra direktiv, att det finns ett stort behov och tryck från lärosätena att se över regleringen när det gäller studenter som beter sig olämpligt på olika sätt. Framför allt beter sig olämpligt på ett sätt som går ut över andra studenters möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning, säger Ulrika Söderqvist och fortsätter:

– Man anser utrymmet att vidta disciplinåtgärder och de möjligheter att avskilja en student är för stort. Det finns ett glapp där i regleringen. Vårt förslag är att möjliggöra avskiljanden i de här situationerna som framför allt handlar om hot och trakasserier.

Mministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S),  tycker att utredningen lägger fram goda förslag. Hon vill även poängtera att möjligheterna till avskiljning av studenter ger bättre möjligheter att säkra andra studenters studietid.

– De har inte kunnat avskiljas eftersom man inte har ansett att det funnits en påtaglig risk för att studenten ska kunna komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildning. För det är det regelverket kräver idag, säger Matilda Ernkrans och fortsätter:

– Vi pratar om grova brott, barnpornografibrott, våldtäkter och annat. Ändå har man inte kunnat avskilja den studenten. Jag tror att för en allmänhet är det väldigt märkligt.

Förslagen om antagningskontroll föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.