Pressad personal, oroliga patienter och blivande föräldrar har hört av sig till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). Det visar en genomgång som Dagens Arena har gjort.

Under de senaste veckorna har läget inom förlossningsvården i Stockholms läns landsting kommit upp till ytan – i samband med att BB Sophia öppnar i februari kommer det att råda skriande brist på barnmorskor. Planeringen inför öppnandet av BB Sophia har fått hård kritik av oppositionen och fackförbunden, som menar att problemen hade kunnat undvikas om det hade funnits en handlingsplan.

Men det är inte enbart politiker och fack som är kritiska, det visar en granskning Dagens Arena gjort. Vi har gått igenom de handlingar som inkom till sjukvårdsborgarrådet Filippa Reinfeldt (M) under förra veckan. Av de 22 handlingar som kom in till Filippa Reinfeldt var 20 stycken kritiska till den vård som bedrivs i Stockholms läns landsting. Sju av dem rörde barnmorskornas situation och tre av breven var från oroliga föräldrar.

Nedan ser ni utdrag ur breven till Filippa Reinfeldt.

Flera av de som skriver jobbar inom sjukvården i Stockholm och vittnar om en pressad arbetssituation.

”Faktum är att vår arbetsmiljö och kommande brist på barnmorskor i Stockholm och varefter även i hela landet är ett stort problem. Har jobbat i kväll på min förlossning [sic!] på Karolinska i Huddinge och har haft en underbar förstföderskeförlossning/…/. Stämningen bland arbetskamraterna är däremot låg och inte ens vår chefsbarnmorska vet om det är beslutat att det ska komma pengar till oss barnmorskor”, skriver en barnmorska.

“Problemet är att det inte ingår vikarier i köpet så att vi i stort sett arbetar utan täckning vid sjukdom, semester och vård av sjukt barn. I slutet av året har vi haft en genomgång av frånvarostatistiken de senaste åren vilken visar att 2013 var vi underbemannade ar tredje arbetsdag och 2012 varannan arbetsdag”, skriver en anställd på Södersjukhuset.

Andra är oroliga vårdtagare.

”Vi har ni varit på akuten på Danderyds sjukhus i snart 26 timmar. /…/ Jag har just frågat när operationen kan bli av och svaret är att de inte vet – det kan bli strax, i natt eller i morgon. Ska det verkligen behöva vara såhär?” skriver en anhörig.

Och några är blivande föräldrar som har läst om förlossningskrisen och som är oroliga inför förlossningen.

”Det är inte rimligt att barnmorskor ska ha en sådant extremt pressad vårdsituation och att vi barnafödande kvinnor ska behöva bära skräcken och oron som plats- och personalbristen på BB medför!” skriver en blivande mamma.

”/…/ Vad som gör oss ännu oroligare är att barnmorskorna kommer vara för få och därmed inte lika tillgängliga, utvilade eller uppmärksamma som vanligt. Det finns personer i vår närhet vars barn, och själva, fått stora, och i bland mycket stora, komplikationer av saker som hade kunnat undvikas om saker och ting gjorts på ett bättre sätt. /…/ Jag ber er därför göra vad ni kan för att komma tillrätta med de problem som nu uppstått vad gäller antalet barnmorskor i Stockholm.” skriver en blivande förälder.

Under ärenderubriken ”Hur orolig ska man vara?” skriver en blivande mamma:

”För mig har förlossningen varit något spännande som jag såg fram emot. Idag förändrades det. /…/ Jag vill inte mötas av helt utarbetade barnmorskor som tagit extrapass för att lösa den akuta situation som har uppstått. Försök sätta er in i den situationen att veta att man ska förlösas av helt utarbetade barnmorskor som varken fått äta, kissa eller återhämta sig mellan passen.”

 

Fördelningen av handlingarna till Filippa Reinfeldt ser ut som följande:
Sju handlingar var från anställda inom vården som vittnar om arbetsbelastningen. Av dem rörde fyra mejl barnmorskornas situation.
Tre mejl var från oroliga föräldrar.
Sju handlingar var från patienter som var oroliga över eller missnöjda med vården.
Tre mejl var från en allmänhet som uttryckte missnöje med Filippa Reinfeldt.
Två handlingar innehöll ingen kritik, utan var bland annat handlingar inför möten.