Finansminister Anders Borg styrde sin vana trogen Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen med vädermetaforer. Dessutom gav han svar på de frågor statsministern är luddig kring.

Tisdag eftermiddag. Utanför blåste en solblekt dimma in över Almedalens gräsmatta. Alla klagade över att det var kallt. Inne i konferenskomplexet Wisby Strands största sal stod finansminister Anders Borg (M), barfota i sandaler, och föreläste om ekonomi.

Han sa sig vara ”lite mer bekymrad” än han varit under våren. Det ”vilar en dimma över återhämtningen”. Inget statsråd pratar mer om väder än Borg. Allt var som vanligt.

Borg förklarade att den bedömning som gjordes i våras, gällande tillväxten 2012 (3,8 procent) och 2013 (3,6 procent), kanske var väl optimistisk. ”Arbetslösheten har inte gått ner lika mycket som vi hoppats”, sa han. Hushållen konsumerar inte i lika hög grad som han och finansdepartementet hade förväntat sig. Dock, disponibelinkomsten ökar starkt, trodde han.”Vi har en hög sparkvot”, en ”konjunkturellt och strukturellt stark arbetsmarknad”, samt ”sunda offentliga finanser”. Som vanligt. Det ser bra ut men stora moln tornar upp sig. De kanske skingras, kanske inte.

Kritik från Almega
Listan över lösningar på den inte tillfredsställande arbetslöshetsnivån innehöll inga överraskningar den heller. Jobbskatteavdraget gäller fortfarande. Trots att talaren efter Borg, arbetsgivarorganisationen Almegas chefsekonom Lena Hagman, menade att det inte verkar fungera. Den ökade sysselsättningen utgörs till 80 procent av högutbildade personer, enligt Hagman. Med andra ord personer som hade ställt sig till arbetsmarknadens förfogande och hittat arbete, oavsett jobbskatteavdrag. Hon fick inget utförligt svar under den efterföljande diskussionen.

Till skillnad från sin chef, statsminister Frerik Reinfeldt (M), talade Borg om det parlamentariska läget.
– Jag vill diskutera med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kring hur det finanspolitiska ramverket ska fungera. Det finns ett behov av att söka förutsättningar för samförstånd, berättade Borg för en grupp journalister under den efterföljande presskonferensen.

I och med Borgs uttalande blir det alla redan tror ska hända ännu mer sannolikt. Regeringen kommer att sätta sig ner med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Något som öppet krävts av representanter från regeringens tre småpartier.

På bordet ligger då en överenskommelse om att statsbudgetens intäkter och utgifter beslutas i riksdagen på ett sådant sätt att oppositionen inte kan rösta nej till ett femte jobbskatteavdrag, men ja till resten av budgeten. I dagsläget är det osäkert om det går att rösta nej i den frågan, och regeringen vill försäkra sig om att det inte ska gå.

Vad händer på Harpsund?
I en sådan förhandling kommer de som bjudits in till diskussion givetvis kräva något i gengäld. Under presskonferensen sa sig Anders Borg ha läst en rad förslag från Milljöpartiet som ”ligger i linje med regeringens syn”. Konkret nämnde han infrastruktursatsningar och bostadspolitiska satsningar. Om Socialdemokraterna sa han att det verkar finnas färre öppningar, men att de ännu inte kategoriskt avfärdat ett femte jobbskatteavdrag.

I augusti samlas regeringen på Harpsund för att prata budget. Anders Borg ville inte berätta hur sannolikt det är att partier som inte sitter i regeringen närvarar.