Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.
Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.

Under hastaggen #blockad på Twitter uppmanas människor att delta i en blockad mot att nio afghaner ska skickas tillbaka till sitt hemland i kväll. Manifestationen kommer att äga rum utanför Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta.

Organisationen Flyktingarnas Riskråd (FARR) skriver i ett pressmeddelande att deportationen är oförsiktig och manar Migrationsverket till att ompröva beslutet med tanke på säkerhetsläget i inbördeskrigets Afghanistan. Några av de personer som nu riskerar att skickas tillbaka har dessutom inaktuella utvisningsbeslut, uppger organisationen:

“För att inga ödesdigra misstag ska begås bör gränspolisen avvakta med den här typen av verkställigheter. Ett minimikrav är att polisen inväntar Migrationsverkets analys av dagens situation, med hänsyn till UNHCR:s riktlinjer och annan aktuell rapportering.”

På Twitter skriver många upprörda röster om den planerade utvisningen under hashtaggen #blockad.

@hejfanna “SKYDDA LIV – INTE GRÄNSER! #blockad

@ViktigaNyheter “Läser tagg #blockad. Ett tiotal människor utvisas alltså till ett land de inte är medborgare i – och utan att landet i fråga informerats?.”

@BergstromJonas “Migrationsverket sa till @Asylstafetten att de inte utvisar flyktingar till Afghanistan. Ikväll deporteras ett gäng flyktingar dit. #blockad.”

När Dagens Arena ringer upp Migrationsverket säger de att Sverige inte skickar tillbaka några flyktingar till Afghanistan. Men i det här fallet handlar det om afghaner som har sökt asyl i Sverige, men som bedöms kunna återvända utan att det är någon fara för deras liv.
– Det här handlar om ett antal afghaner som har fått sitt ärende prövat enligt Genève-konventionen och – om beslutet har överklagats – av svensk domstol. De har inte kunnat visa att de är skyddsbehövande, och då ska de verkställas och skickas tillbaka, säger Fredrik Bengtsson, presschef.

Varför får vissa afghaner stanna i Sverige medan andra skickas tillbaka?
–  En fjärdedel av de afghaner som kommer hit anses inte ha behov av skydd. Man har gjort bedömningen att de kan återvända utan att råka illa ut. Ofta handlar det om unga, starka män som säger sig komma från ett oroligt område i Afghanistan och som man bedömer ha förutsättningar att ta sig till ett lugnare område i landet, säger Fredrik Bengtsson.

Aina Rönnblom, som sitter i FARR:s styrelse är kritisk till Migrationsverkets beslut.
– Det går stick i stäv med många andras uppfattningar om Afghanistan, som UNHCR:s.

Hon tycker att Migrationsverkets bedömning av de personer som ska utvisas är grundat på gammal fakta.
– De säger att de här personerna inte har kunnat uppvisa trovärdiga identitetshandlingar och därmed inte är trovärdiga. Men i själva verket är det väldigt få som kommer hit som har ett giltigt pass. Nu riskerar de att skickas som internflyktingar till läger som närmast kan betraktas som “laglöst land”.

Enligt Migrationsverket bedöms de här personerna kunna återvända utan någon fara för sina liv, hur ser du på det?
– Frågan är någon ska skickas tillbaka till Afghanistan i dagsläget. Läget tros bli än värre efter att säkerhetsstyrkorna lämnar landet nästa år.