SWE EU Press
Utrikesministern bör verka för skärpta sanktioner mot Iran, skriver debattörerna.

Sverige borde ta emot fångar som sitter oskyldigt fängslade på Gunatánamo. Det skriver Thomas Hammarberg, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, på DN Debatt på måndagen.

Nu på onsdag landar president Barack Obama i Stockholm. Thomas Hammarberg, som arbetade som kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet 2006–2012, tycker att besöket är ett utmärkt tillfälle för statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att markera mot att USA fortfarande driver ett fångläger på Guantánamo.

“Den svenska hållningen kan inte annat än vila på folkrättens grund: de fångar mot vilka det finns hållbara bevis bör ställas inför en rättssäker domstol; de andra bör släppas fria, få kompensation och stöd till ett nytt liv”, skriver Hammarberg på DN Debatt.

Till Dagens Arena säger Thomas Hammarberg att Sverige borde ställa upp på att ta emot “clearade fångar”, det vill säga personer som bedöms vara oskyldigt fängslade.
– Om Sverige skulle ta emot några fångar skulle det väcka en diskussion om varför inte också andra länder ställer upp för dem som är oskyldiga på Guantánamo.

Fånglägret på Guantánamo har funnits sedan 2002. Organisationer för mänskliga rättigheter, som Amnesty och Human Rights Watch, har kritiserat USA för att ha utsatt fångarna för tortyrliknande metoder, och för att de hålls fängslade utan rättegångar eller formella brottsanklagelser. Under våren har många av fångarna hungerstrejkat i protest mot att de sitter instängda på obestämd tid.

När Barack Obama valdes till president 2009 lovade han att stänga Guantánamo inom ett år. Fyra år senare är lägret fortfarande verksamt och håller 166 människor fängslade. Under de senaste åren har USA släppt ett 30-tal fångar som förklarats oskyldiga. Portugal, Irland, Frankrike, Schweiz och Bulgarien har varit bland de länder som ställt upp och erbjudit dessa människor asyl. Erfarenheterna av det har varit positiva och de tidigare fångarna har integrerats väl i sina nya hemländer.

Utrikesminister Carl Bildt (M) gav tidigare USA signaler om att Sverige ville ingå ett samarbete och ta emot två-tre stycken oskyldiga fångar från Guantánamo. Men det satte integrationsminister Tobias Billström (M) stopp för, enligt Thomas Hammarberg.
– Billström sa att Sverige absolut inte kunde ta emot de här personerna. Han var orolig för att inte klara diskussionen som det beslutet skulle väcka. Han vågade inte stå upp för Guantanamo-fångarna, säger Hammarberg.

Carl Bildt vek sig för Tobias Billström, säger Thomas Hammarberg. I dag sitter 85 oskyldiga fångar kvar i fångenskap på Guantánamo. Vissa av dem kan inte sändas tillbaka till sitt hemland på grund av det stigma Guantanamo-stämpeln innebär. Och den republikanska majoriteten i amerikanska kongressen säger hårdnackat nej till att ge dessa fångar uppehållstillstånd i USA.
– Det innebär att de bli kvar i lägret, säger Thomas Hammarberg.

På onsdag har Sverige möjlighet att rikta ljuset mot den ”gigantiska rättsskandal” som Guantánamo handlar om, menar Hammarberg.
– För en gångs skull har USA fokus på Sverige under ett dygn och det är viktigt att använda den tiden på ett meningsfullt sätt. Om Sverige ger beskedet att vi är beredda att ompröva vårt beslut om att ta emot Guantánamo-fångar skulle det kunna få positiva kedjeeffekter. Genom att säga att vi är beredda att hjälpa till visar vi är ordentligt bekymrade över situationen på Guantánamo.