Pierre Schori. Bild: Arild Vågen / Wikimedia Commons
Pierre Schori. Bild: Arild Vågen / Wikimedia Commons

Fredrik Reinfeldt har tidigare markerat att ett militärt ingripande i Syrien kräver stöd från FN:s säkerhetsråd. Men i P1 Morgons intervju på onsdagen med statsministern säger han att folkrätten “inte är skriven i sten”.
– Det sänder helt fel signaler, säger Pierre Schori, tidigare biträdande utrikesminister och diplomat, till Dagens Arena.

Den amerikanska kongressen ser ut att sluta upp bakom president Barack Obama om att gå in militärt i inbördeskrigets Syrien. Ett sådant ingripande skulle i så fall strida mot folkrätten, som innebär att ett land bara får angripa ett annat om det handlar om självförsvar eller om det egna landet är utsatt för ett omedelbart hot. Endast säkerhetsrådet får enligt FN-stadgan fatta beslut om internationell våldsanvändning, och i och med att Kina och Ryssland motsätter sig en militär intervention i Syrien är säkerhetsrådet splittrat i frågan.

I P1 Morgon på onsdgen blev Fredrik Reinfeldt intervjuad om vad han kommer att ta upp för ämnen med Barack Obama i och med presidentens Sverige-besök. Reinfeldt har tidigare sagt att han tycker att världen bör invänta rapporten från FN-inspektörerna som utreder om kemiska vapen har använts i Damaskus. Men till P1 säger han att han ändå kan ha en viss förståelse för Barack Obamas ställningstagande – att han anser att han kan agera utan FN:s godkännande.
– Sverige tycker att FN är viktigt och det är viktigt att man förankrar i folkrätten vad som görs. Samtidigt konstateras att folkrätten inte är skriven i sten. Den utvecklas, och väldigt mycket som händer gör att man förändrar sin syn på den, säger han till P1.

Reinfeldt menar att världens mäktigaste land har svårt att inte agera när kemiska stridsvapen används.
– Jag kan samtidigt uttrycka en förståelse för att Barack Obama har en annan roll. Han är ledare för jordens mäktigaste nation. Om inte han reagerar på användandet av kemiska stridsmedel så leder det också till olika konsekvenser för framtiden, säger han.

Pierre Schori, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, diplomat och chef för Sveriges FN-representation, reagerar starkt på statsministerns uttalande.
– Det är inte första gången som statsminister Reinfeldt slirar om folkrätten. När han inte ville ta ställning under Irakkriget sa han att folkrätten kan tolkas på olika sätt, och nu gör han det återigen när USA planerar att gå emot folkrätten och våldsförbudet i FN-stadgan. Men folkrätten är inte öppen för tolkningar, säger han.

Pierre Schori säger vidare att diskussionen i slutändan handlar om vilken världsordning vi vill ha.
–  Den första frågan är: Ska en stormakt ensidigt kunna avgöra när den militärt vill gå mot FN-stadgan. Den andra frågan är om en stat ensidig ska kunna avgöra om den får avlyssna resten av jorden. När man får en unik chans att träffa Obama hör det till ordningen att säga: Följ FN-vägen!

Barack Obamas Sverige-besök varar under 24 timmar. På dagordningen står diskussioner om klimatet och frihandelsavtal. Men det finns tid över till annat, menar Pierre Schori.
– Jag var med när Ingvar Carlsson träffade Ronald Reagan och tog upp Nicaragua så det stänkte om det. För det får man respekt. Man behöver inte fler nickedockor.
– Det är det man inte säger vid ett sådant här tillfälle som definierar dig som politiker, säger Pierre Schori.