Sverige borde inte lägga ned ambassader som är centrala för svensk politik och svenskt näringsliv. Det konstaterar, Peter Egardt, som utrett vilken slags utrikesförvaltning som Sverige behöver i framtiden. I en debattartikel i DN skriver Egardt att svensk diplomatisk närvaro behöver mer resurser.

När regeringen strax innan jul beslutade att lägga ned ambassaden i bland annat Vietnam, Belgien och Argentina mötte det skarp kritik. Representanter för ambassaderna som skulle läggas ned kallade beslutet för ren kapitalförstöring. Utrikesminister Carl Bildt menade att beslutet var ett resultat av att de rödgröna partierna och SD röstat för skära i regeringskansliets kostnader med 300 miljoner kronor. Men representanterna för ambassaderna underströk att det är oansvarigt av regeringen att använda utrikespolitiken som slagträ i en inrikespolitisk kontrovers.

I utredningen föreslås också att regeringen inrättar en statssekreterargrupp som ska identifiera utrikespolitiska prioriterade områden. Egardt menar att gruppen bör prioritera svensk utlandsnärvaro.