Aaron Israelson. Foto: Andy Prhat

Ett förbud mot organiserandet av tiggeri är samma sak som att hänvisa Europas mest utsatta minoritet till fattigdom och svält. Det menar Aaron Israelson, chefredaktör för gatutidningen Faktum.

Genom att föreslå ett förbud mot organiserandet av tiggeri försöker Moderaterna vinna populistiska poäng genom att slå mot Europas mest fattiga och utsatta minoritet. Det säger Aaron Israelsson som är chefredaktör för gatutidningen Faktum.

– Det är tråkigt att Beatrice Ask fortsätter veva samma repiga skiva. Vi har debatterat frågan förut och hon kanske borde ha tagit åt sig av den kritik hon fick då. I stället fortsätter hon att slå mot Europas mest fattiga och utsatta minoritet, förmodligen i syfte att vinna populistiska poäng, säger Aaron Israelson, chefredaktör för Faktum.

Att motivera ett förbud mot organiserandet av tiggeri med att man vill förhindra människohandel är enligt Aaron Israelson en dålig ursäkt. Han menar att om man vill ge sig på människohandel så ska man i första hand rikta sökljuset mot sexindustrin och tvångsarbete.

– Där är det mycket mer utbrett. Självklart ska man motarbeta människohandel, men att slå generellt och brett mot ett fenomen som tiggeri hjälper inte. Visst är tiggeri ofta organiserat, men inte av kriminella nätverk, utan på familjenivå, säger han.

Konsekvenserna av Moderaternas förslag skulle enligt Aaron Israelsson bli förödande:

– Vi har sett en utveckling i stora delar av Europa där de jagas från land till land med olika typer av repressiva åtgärder. Det skulle innebära att de inte kan vara i Sverige heller, utan blir hänvisade till faktisk svält och den fattigdom som råder i deras ursprungssamhällen på Balkan.

Aaron Israelson tror att det krävs en kombination av kortsiktigt arbete i Sverige och långsiktigt arbete i hemlandet för att lösa situationen för Europas romer. Att man skapar grundläggande infrastruktur för att undvika den absoluta misären – till exempel härbärgen eller campingplatser för barnfamiljer – är exempel på en kortsiktig lösning.

– På kort sikt handlar det om att inse att migration är deras enda nödutgång från fattigdom och misär. Kan de komma till rika länder som Sverige så är det ett sätt att lindra den akuta nöden. Det är inte på något sätt optimalt, men som situationen ser ut i dag är det deras enda sätt att försörja sig.

I hemländerna behövs insatser på längre sikt. Attitydförändring, jobb och utbildning är de tre spår man måste jobba med, anser Aaron Israelson, som i höst själv flyttar till Bukarest för att starta en ny gatutidning:

– Lösningen finns framför allt i hemländerna och det handlar om att skapa jobb, tror jag. Mitt mål är att lämna ett litet bidrag till detta genom att starta en gatutidning som kan sysselsätta människor som annars kanske är hänvisade till att tigga här i Sverige, säger han.