Ibrahim Baylan. Socialdemokraterna

I helgen beslöt Folkpartiets ledning att förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. 

Både Miljöpartiet och Moderaterna gjorde i förra veckan utspel om att riskkapitalbolag inte hör hemma inom skolan och vården. I söndags var det Folkpartiets tur. Partiledningens förslag kommer att läggas fram på Folkpartiets landsmöte som startar på torsdag.

– Opinionen och det annalkande valet gör att de börjar få panik på den borgerliga sidan, säger Ibrahim Baylan (S), gruppledare i utbildningsutskottet, till Dagens Arena.

FP kommer att driva på frågan inom alliansregeringen och hoppas få en bred majoritet bakom ett lagförslag som ställer tuffare krav på privata företag inom skolan och vården.

– Vi vill ha bort riskkapitalbolagen som ägare eftersom att de är för kortsiktiga. De är enbart inne för att ägna sig åt spekulationer för några år och sedan sälja vidare. De är inte bra ägare, säger FP-ledaren Jan Björklund till SVT Nyheter.

I den breda överenskommelse i friskolekommittén som gjordes i våras lade Socialdemokraterna in ett särskilt yttrande, där de bland annat ansåg att frågan om långsiktigt ägande bör utredas ytterligare.

Ibrahim Baylan anser att M, MP och FP:s omsvängningar i synen på riskkapitalbolag sedan överenskommelsen för ett halvår sedan visar att verkligheten har hunnit ikapp partierna.

– Det här bekräftar att vi har haft rätt hela tiden. Under de senaste 20 åren har borgarna motsatt sig alla skärpningar av regelverket, vilket inneburit att vi nu sitter på världens mest liberala system. Men det är så här en majoritet i riksdagen har velat haft det – tills nu, säger han till Dagens Arena.

När Jan Björklund intervjuades i Agenda i söndags nämnde han även att Folkpartiet öppnar för en statlig tillståndsprövning av vårdbolag, precis som på skolområdet.

–  Det är sensationellt dumt att Folkpartiet öppnar upp för samma sensationellt dåliga system på vårdsidan som vi redan har problem med på skolsidan. Han är beredd att frikoppla etableringen från beställarna, det vill säga landstingen och kommunerna. Det visar hur otroligt lite han har lärt sig av de erfarenheter vi dragit från friskolesystemet.

Jan Björklund förklarade dessutom i Agenda att Folkpartiet inte har ändrat inställning till att företag i välfärden plockar ut vinster. Inte heller Socialdemokraterna vill förbjuda välfärdsvinster.

–  De som påstår att man löser problemet med en vinstuttagsbegränsning ser inte verkligheten, säger Ibrahim Baylan. Vi har kommit till slutsatsen att det mest effektiva att begränsa vinsterna är att ställa sådana kvalitetskrav på verksamheten att det inte går att plocka ut vinster med hjälp av fiffiga räntesnurror, ränteavdrag och försäljningar.

Intresseorganisationen Vårdföretagarna beskyllde på måndagen Folkpartiets partiledning för att vara ängslig för opinionen.

– De senaste årens hot om regleringar av olika slag har redan innan de införts hämmat företagen. Vilken företagare vågar nyanställa eller investera om utvägen att sälja företaget om något oförutsett händer är stängd?, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Ibrahim Baylan tycker att Vårdföretagarnas reaktion är väntad.

–  Vårdföretagarna värnar naturligtvis vårdföretagarnas möjligheter, vi socialdemokrater värnar människors möjlighet att välja vård och utbildning efter den bästa kvalitet.