Martin Nordin

Nyhet Att mobiltelefonen kan distrahera på arbetet är i sig inget nytt. Men ny forskning visar att när vi fick bättre internet gick företagens ekonomi sämre.

När 4G-nätet byggdes ut och vi fick bättre uppkoppling 2011 syntes en negativ effekt på storföretagens ekonomi. Det menar Martin Nordin, docent i nationalekonomi.

– Vi såg att den negativa effekten slår in 2011. Med 4G-nätet så kunde våra mobiler ta emot stora mängder data, och smarttelefonerna började bli väldigt utvecklade. Det överraskar ingen att mobilerna ger störningsmoment i arbetet, men det nya vi ser är effekter på företagens ekonomi.

Effekten har varit konstant sedan 2011. Men att det bara är på grund av vår uppkoppling är enligt Nordin bara en hypotes.

– Digitaliseringen och internet är i sig ingen dålig sak. Internet är väldigt viktigt för oss idag. Men vi har upptäckt att det inte bara är solsken som kommer med digitaliseringen. I skolan är mobilen ofta förbjuden inne i klassrummen, och det finns forskning som visar att man blir stressad och får sömnsvårigheter av för mycket mobilanvändning. Jag har tidigare forskat på hur internet ger effekt på betygen i skolan. Där blev ingen förvånad när vi såg att det fanns en tydlig negativ effekt.

De vinster som företagen eventuellt fått genom digitaliseringen har inte undersökts här, men mobilanvändningens negativa påverkan på företagens ekonomi är något som Nordin vill öka medvetenheten kring

– Vi vet att mobilerna påverkar oss i vardagen. Mobilen är en tidstjuv. Det är ingen som förespråkar att de ska förbjudas på arbetsplatsen, men man borde ta ansvar över hur mycket man använder den egentligen. Jag använder inte min telefon på arbetet men däremot sitter jag vid datorn mestadels av tiden. Jag vet själv hur det är när man blir lite trött och vill ha en paus. Då går man in och börjar läsa något intressant istället. Men en bättre paus är att gå och snacka lite med kollegorna.