Bild: Stock.xchng

Företag erbjuder rutavdrag för att ordna barnkalas – i strid med reglerna.

I strid med regelverket erbjuder företag rutavdrag för barnkalas. Rutavdraget är till för städning och barnpassning i hemmet. Men när SVT:s ABC har granskat branschen visar det sig att företag även erbjuder hjälp med att ordna barnkalas. I strid med rådande regelverk.

Ett företag erbjuder ett skräddarsytt barnkalas för 9 000 kronor. Med rutavdraget blir priset 4 500 kronor. Avdraget möjliggörs genom att företaget anger till Skatteverket att det handlar om barnpassning.

Företag har tidigare utnyttjat de gråzoner som finns i lagstiftningen för rutavdrag genom att erbjuda hjälp med läxhjälp för barn fram till att barnen fyller 15 år. Det mötte regeringen genom att ändra reglerna för rutavdrag så att avdrag för läxhjälp kan ske för barn och ungdomar ända fram till att gymnasiestudierna avslutats.