När riksdagens finansutskott röstade om EU-kommissionens lagstiftningsförslag för ekonomisk styrning var det endast Vänsterpartiet som reserverade sig. I paketet ingår förslag som kan ge EU kontroll över lönebildningen i medlemsländerna. Facket är djupt kritiskt till lagstiftningspaketet.

Vid samma tillfälle röstade finansutskottet om den så kallade europakten, ett paket som även det innebär ett ingripande i lönebildningen. En överenskommelse om pakten nåddes under euroländernas möte i förra veckan, och även länder som inte är med i euron kan ansluta sig. Pakten innebär bland annat att länderna ska se över lönebildningen. Länderna ska också verka för decentraliserade löneavtal och se till att de offentliganställdas löner hålls nere.

Ett motstånd mot att Sverige ska ansluta sig till europakten har drivits gemensamt av de rödgröna partierna och slutresultatet blev ett nej till att Sverige ska gå med i pakten.

Båda paketen kommer att gå till omröstning i EU-nämnden i morgon. Facket menar att det inte är rimligt att vara emot europakten, men samtidigt säga ja till lagstiftningsförslaget för ekonomisk styrning.
– Jag förväntar mig att S och MP imorgon i EU-nämnden ansluter sig till Vänsterpartiets nej till EU:s lagstiftningspaket, säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson till LO-tidningen.